Tag Archives: นาข้าว

การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในข้าว

สาเหตุที่ชาวนาเลิกใช้สารเคมีไม่ได้คืออะไร?

ผมเป็นคนเมือง แต่เป็นหลานชาวนา ตายายอยู่ชนบทจนสิ้นอายุขัย ปัจจุบันผมตัดสินใจใช้ช่วงปลายชีวิต กลับไปสู่ผืนดินที่พ่อของยายยกเป็นมรดกตกทอดมาให้แม่จนถึงผมและจะส่งต่อไปสู่ลูกของผมต่อไป
ผมใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ผมผูกพันและไม่เคยลืมความสุขในหมู่วงศาคณาญาติและท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง ผมรักบ้านนอก รักความสงบ ผมจึงกลับสู่บ้านตายาย พร้อมแนวคิดการทำการเกษตรอินทรีย์
เมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทดลองทำนาโยนกล้าแบบเกษตรอินทรีย์ บนผืนดินที่ร้างจากการทำนามาเกินกว่าสามปี เพราะผู้เช่าขอเช่าเฉพาะที่นาลุ่ม นาดอน 5 ไร่จึงให้เช่าเลี้ยงวัวอยู่หลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจึงพยายามปรับปรุงที่ดอน 5 ไร่ให้สามารถทำนาแบบโยนกล้าให้ได้ ปัจจุบันที่ดอนดังกล่าวเริ่มจะเก็บน้ำอยู่บ้างแล้วทำให้แนวทางเกษตรอินทรีย์เข้าใกล้คำว่า “การทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน”แล้ว
แต่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมา ผมพยายามค้นหาคำตอบว่า ทำไมชาวนาส่วนใหญ่จึงใช้สารเคมีทั้งๆที่รู้ว่าเกษตรเคมีมีค่าใช้จ่ายสูง
ผมจึงลองทำนาแบบเคมีดูบ้าง ประเภทเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม บนที่นาที่ขอคืนจากผู้เช่าจำนวน 12 ไร่ และก็ทำตามกระบวนการการทำนาแบบเกษตรเคมีเต็มรูปแบบและขอคำแนะนำจากพี่ป้าน้าอาตลอดจนผองเพื่อนที่ทำนาอยู่ใกล้ชิดติดกันขอคำแนะนำแบบชนิดที่ว่าผมไม่เคยทำนาแบบเขามาก่อนเลย ทุกคนยินดีแนะนำด้วยความจริงใจด้วยหัวใจของคนที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท(rurban)
หนึ่งฤดูกาล ที่ทำนาแบบเกษตรเคมีผมพบว่าที่ชาวนายินดีทำนาโดยใช้สารเคมีทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น เพราะว่า
1.เกษตรอินทรีย์ใช้กับนาผืนใหญ่มากไม่ได้ เพราะสภาพนาข้าวที่เก็บน้ำไม่อยู่ทำให้วัชพืชโตจนทำให้ผลผลิตเสียหาย จำเป็นต้องคุมเลน ถ้าไม่อยู่ต้องคุมฆ่า ถ้าไม่อยู่อีกต้องตามเก็บเฉพาะประเภทที่หัวแข็งอีกต่างหาก ถ้ากล้าสู้ รับรองนาสอาด ผลผลิตสูง
2.การปลูกข้าวแบบหว่านไร่ละไม่ต่ำกว่า 2 ถังข้าวเปลือก ปุ๋ยธรรมชาติไม่พอให้ข้าวโตและออกรวงอย่างสมบูรณ์ได้ ต้องยูเรีย ปุ๋ยสูตร ปุ๋ยรับท้องแต่งหน้า ปิดท้ายด้วยออร์โมนอวบอิ่มเม็ดสวยน้ำหนักดี
3.การปลูกข้าวแน่นให้ผลผลิตมาก แต่โรคและแมลงรบกวนง่าย … …

อ่านต่อเพิ่มเติม
นาร้าง

เกษตรกรแก้ไขดินเสื่อมสภาพนาร้าง เป็นนาข้าว และสวนปาล์มสร้างรายได้

ในห้วงปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำนโยบายเร่งด่วนต่างๆขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากเป็นการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งปากท้องประชาชน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่กระทรวงพญานาคดูแล…
นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร กระทรวงในฐานะต้นน้ำ จึงเดินหน้าจัดทำโครงการต่างๆขึ้น เพื่อนำสันติสุข ความปลอดภัยกลับมาสู่ชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตตามความต้องการของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
และโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกยาง ปาล์มน้ำมัน ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ อันประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งการพัฒนาแบ่งออกเป็น การฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว และ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามารับหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้อีกครั้ง
นายปรีดา ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา บอกว่า ที่ผ่านมาการปลูกข้าวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว … …

อ่านต่อเพิ่มเติม