ลงประกาศซื้อขายสินค้าเกษตร

สินค้าเกษตร ที่ต้องการจำหน่าย เว็บไซต์ “เกษตรอินทรีย์” เป็นช่องทางให้สามารถเชื่อมต่อกับเกษตรกรและลูกค้าโดยตรง สามารถเลือกซื้อประกาศขายสินค้าจากสวน จากไร่ จากฟาร์มเพื่อส่งตรงไปยังลูกค้าได้ เราเผยแพร่ข้อมูลไปยังเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ให้ฟรี ลงประกาศซื้อขายสินค้าเกษตรได้เลยที่นี่ ตลาดเกษตรอินทรีย์

ความรู้ด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์