การทำให้ทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดู ที่เรียกว่า ทุเรียนทวาย

ทุเรียนทวาย 1

03 ก.ค. 2017 การทำให้ทุเรียนออกผลผลิตนอกฤดู ที่เรียกว่า ทุเรียนทวาย

สำหรับใครที่ชอบทานทุเรียนจะเห็นได้ว่าราคาทุเรียนนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลปกติราคาขายปลีกตามท้องตลาดก็แพงเอาการ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจันทบุรีหรือทุเรียนจากทางภาคใต้ก็ตาม หลายคนก็เริ่มสนใจแล้วก็หันมาปลูกทุเรียนกันเยอะเลย เพราะนี้คือ ทุเรียน ผลไม้ที่ได้ชื่อว่า “ราชาแห่งผลไม้” (King of Fruits) และนอกจากราคาของผลไม้มีหนามนี่จะแพงตามฤดูแล้ว นอกฤดูกาลยิ่งแพงกว่าอีก และในปัจุบันนี้มีการทำให้ทุเรียนสามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้แล้ว โดยสำหรับวิธีการนั้น ทางเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ได้เอาข้อมูลมาฝากกันที่นี้เลย..

การผลิตทุเรียนนอกฤดูวิธีการคือ ใช้ไฟสุมเผา บริเวณรอบโคนต้นทุเรียนเพื่อให้ต้นทุเรียนประสบกับสภาพแล้ง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน และฉีด ฮอร์โมนกระตุ้นตาดอก นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเทคนิคและนำอุปกรณ์ต่างๆในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลอีกด้วย

สำหรับอุปกรณ์สำหรับทำทุเรียนทวาย

 • เครื่องฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำน้อย นำเครื่องฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำน้อยมาประยุกต์ใช้ใน การผสมเกสรโดยใช้ลมที่ได้จากเครื่องฉีดพ่นสารเคมีช่วยเป่าละอองเกสรทำให้การผสมเกสรของ ทุเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น
 • มีดกรีดยางพารา นำใช้อุปกรณ์ในการช่วยรักษาโรค เพราะบางจุดแผลค่อนข้างแคบจึง ต้องใช้มีดกรีดยางพาราในการกรีดบริเวณที่เป็นโรคออกเพื่อให้ส่วนของลำต้นที่ดียังคงอยู่
 • สว่านเจาะต้นทุเรียน ใช้ในการเจาะลำต้นเพื่อฝังฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารเคมีที่ต้านทานโรค ไฟทอปเทอร่าเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาต้นทุเรียน
 • การค้ำโยงกิ่ง โดยใช้เชือก 3 ชนิด ได้แก่
  • เชือกไนล่อนขนาด 5 หุน ใช้สำหรับดึงกิ่งใหญ่ในทรงพุ่ม
  • ใช้เชือกฟางอย่างแข็งใช้ไว้โยงซอยกิ่งเล็กกิ่งย่อยในทรงพุ่ม
  • ใช้เชือกขนาดเล็กสำหรับแขวนหรือต้าวลูก กันลมพัดลูกหลุดขั้วจากกิ่ง

 

ทุเรียนทวาย 2

 

วิธีการทำทุเรียนทวาย

การเตรียมต้นเริ่มแรกต้องให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือสองชุดใบใน หนึ่งชุดใบต้องใช้เวลา 45 – 60 วัน ถ้าจะทำให้ทุเรียนได้ขายผลผลิตในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะต้องจัดการเตรียมต้นทุเรียน ดังต่อไปนี้

1. เริ่มตัดแต่งกิ่ง – ใบ(การซอยใบ)ทั้งทรงพุ่มทั้งหมด

ก่อนตัดแต่งต้องใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตราต้นละ 2 – 3 กก.ต่อต้น แล้วตัดแต่งซอยใบลงมาคลุมโคลนต้นต้องแต่งในเดือนพฤศจิกายน ต้องตัดแต่งให้เสร็จทั้งแปลงใน เวลาใกล้เคียงกัน (เพื่อทุเรียนจะแตกยอดอ่อนพร้อมกันทั้งแปลง) แล้วฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อกระตุ้นการ แตกยอด

การให้ปุ๋ยทุเรียนทวาย

ฉีดได้ 20 ต้น ฉีดพ่น 2 – 3 ครั้งห่างกัน 7 – 10 วันต่อครั้ง ถ้าฝนทิ้งช่วงให้รดน้ำในอัตราที่ชุ่มเปียก โดยจะรดน้ำวันเว้นวันจนกว่าทุเรียนแตกยอด จึงให้น้ำ 1 วันเว้น 2 วัน และรักษาใบชุดแรกให้ สมบูรณ์จนใบในชุดแรกเข้าสีเป็นใบแก่

 

2. การเตรียมการให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนชุดที่ 2 ปลายเดือนมกราคม

การให้แตกยอดชุดที่ 2 นี้ ต้นทุเรียนจะมีการออกในฤดูเราต้องให้น้ำโคนต้นให้เปียก ชุ่ม มีการตัดดอกทิ้งและแต่งซอยใบประมาณ 20% ของใบทั้งทรงพุ่ม ก่อนซอยใบจะใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 15 – 15 – 5 ก่อนอีกครั้งในปริมาณ 1.5 – 2 กก.ต่อตัน ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในสูตรเดิมเหมือนใบ ชุดแรก เพียงแต่พอใบชุดสองแตกออกมาอยู่ในระยะหางปลา หรือระยะ 2 – 3 ใบแรกยังไม่คลี่ใส่ปุ๋ย สูตร 8 – 24 -24 ทางดินในอัตราส่วนต้นละ 3 กก. เพื่อสะสมการสร้างดอกการลงสารแพ็คโคลบิวทรา โซล จะต้องพ่นสารแพ็คโคลบิวทราโซลในระยะใบเพสลาด หรือใบสุดท้ายของยอดใบอ่อนเริ่มคลี่ (ต้น เดือนมีนาคม) อัตราการพ่นสาร

การเตรียมการให้ทุเรียนแตกยอด

การพ่นแพ็คโคลบิวทราโซลจะฉีดพ่นให้เปียกทั้งนอก – ในทรงพุ่ม 1 ถัง 20 ลิตร จะฉีดพ่นได้ ประมาณ 10 ตัน ขณะพ่นสารจะต้องไม่ถูกน้ำฝนชะล้างประมาณ 6 ชั่วโมง หลังจากพ่นสารเคมี เสร็จประมาณ 7 วันก็เริ่มตัดแต่งกิ่งน้ำค้างหรือกิ่งแขนงในต้นทิ้งออกให้หมด แล้วฉีดพ่นใบทุเรียน ด้วยสูตรสะสมเพื่อการออกดอก ในช่วงนี้จะต้องทำโคนต้นทุเรียนให้เต็มทั้งแปลง และทำให้เสร็จ ภายในเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อจะได้ให้น้ำพร้อมกันทั้งแปลง

3. บังคับการให้ทุเรียนออกดอก

พอทุเรียนใบแก่เต็มที่ให้หยุดรดน้ำในช่วงต้นเดือนเมษายน ห้ามให้น้ำได้ประมาณ 5 วัน จะต้องมีการฉีดโฮโมนกระตุ่นตาดอกที่ท้องกิ่ง โดยใช้ส่วนผสมคือโฮโมนกระตุ้นตาดอก วันต้าเอ = 200 C.C น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วท้องกิ่งทุกกิ่งเว้น 3 วัน ฉีด 1 ครั้ง ให้น้ำได้วันที่ 15 ทุเรียน จะเริ่มออกดอก เมื่อออกดอกได้ประมาณ 30 – 50 % ของทรงพุ่ม จะต้องมีการโชยน้ำ 30 % ของที่ เคยให้น้ำตามปกติ เช็คจำนวนต้นที่ออกดอกที่ปริมาณที่เพียงพอให้รดน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ต้นที่ยังออก ดอกไม่พอให้หยุดน้ำไปอีก จนกว่าดอกจะออกจึงจะให้น้ำ ในช่วยระยะดอกไข่ปลาจะต้องใช้ จิม เมลินฉีดเพื่อยืดช่อดอกให้ยาว และจะต้องเร่งให้ทุเรียนแตกยอดอ่อนโดยเร็ว

วิธีการ รดน้ำให้ชุ่มใส่ปุ๋ยทางดินสูตรเสมอ 2 กก.ต่อตัน

บังคับการให้ทุเรียนออกดอก

4. เร่งใบให้แก่ทันดอกบาน

เร่งใบให้แก่ทันดอกบาน

ฉีดพ่น 5 – 7 วันต่อครั้งจนใบแก่ทันดอกบาน ในช่วงเร่งแตกยอดและเร่งใบให้แก่นี้ ก็มีการ ตัดแต่งไว้ดอกพร้อม ๆ กัน สภาพพื้นสวนให้ใช้เครื่องตัดหญ้า เพื่อรักษาหน้าดินให้คงความสมดุลการ ให้น้ำให้ตามปกติที่เคยให้ แล้วจะมีการลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือ 20 % ในช่วงดอกจะบานสังเกต ง่าย ๆ คือ ดอกจะเริ่มมีสีเหลืองดอกเริ่มบาน ห้ามฉีดพ่นสารเคมีทุกชนิด เพราะจะทำให้ขบวนการ ผสมเกษตรเกิดความเสียหาย หว่านปูนขาวโคนต้นหลังดอกบานได้ประมาณเกือบจะหมดหรือ ประมาณ 90 % ก็จะฉีดพ่นฮอร์โมน เพื่อให้ทุเรียนติดผลอ่อนลดการหลุดร่วงควรใช้

การฉีดพ่นให้ดอกทุเรียนบาน

โดยการฉีดพ่นจะฉีดในระยะ 5 วันครั้งติดต่อกันประมาณ 5- 6 ครั้ง การให้จะให้วันเว้นวัน ให้ประมาณ 3% – 50% เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปกติ

5. การใส่ปุ๋ยทางดิน

 1. ใส่ปุ๋ยหลังดอกบานได้ประมาณ 7-10 วันให้ใส่สูตร 13-13-21 ในอัตรา 2.5 กก.ต่อต้น
 2. ใส่ครั้งที่ 2 เมื่อลูกอายุได้ 40 วัน ใส่อีกประมาณ 1.5 กก.ต่อต้น สูตร 13-13-21
 3. ใส่ครั้งที่ 3 เมื่อลูกอายุได้ 70 วัน ใส่อีกประมาณ 2.5 กก.ต่อต้น สูตร 15-15-15 เพื่อส่งลูกส่ง ใย

ส่วนที่ลูกต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อไฟทอปเทอร่าและหนอนเจาะผล, เจาะเมล็ด, เพลี้ย แป้ง, เพลี้ยหอย จะต้องเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ทุเรียนอายุ 40 วัน เป็นต้นมาในระยะ 10 วันต่อหนึ่งครั้ง พอ ทุเรียนอายุได้ 90-100 วันให้หยุดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงทุกชนิดเพื่อป้องกันสารตกค้างถึงผู้บริโภคฉีดพ่น ที่ลูกโดยตรงใช้

ลูกต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อ

6. การทำเนื้อทุเรียนให้มีคุณภาพในช่วง 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว

ทุเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมีลักษณะ คือ เนื้อมีสีเหลืองชัดเจน รสชาติหวานมันมี ความเหนียว เนื้อแห้งไม่เป็นไส้ซึม มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ คุณภาพภายในภายนอกของผลเป็นไปตาม อายุผล การทำให้ทุเรียนมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถทำได้โดยใช้ ปุ๋ย 0 – 0 – 50 หว่าน ในทรงพุ่มประมาณ 1 ก.ก.ต่อต้น หรือสารปรับสภาพชนิดอาหารในต้นทุเรียน คือ ชื่อการค่าว่า โปร- ฮาย หรือ โปรแตสฮาย ในอัตรา 2 ก.ก.ต่อต้น

7. การฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว

การฟื้นต้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขบวนการทำสวน เพราะต้องให้ต้นไม่สมบูรณ์ให้ทันเวลาใน การออกดอกในปีต่อไป เพื่อไม่ให้ต้นไม่ออกดอกเว้นปี หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จให้เร่งหว่านไดโลไมร์ ทิ้งระยะประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วใช้ปุ๋ยหมักหว่านโคนต้นให้ปริมาณที่เหมาะสม แล้วตัดแต่งกิ่งใบที่ เป็นโรค รักษาต้นที่เป็นโรคช่วงนี้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใส่ ถ้าฝนทิ้งช่วงให้รดน้ำตามปกติจนทุเรียนเริ่มแตก ยอดใหม่ จึงใส่ปุ๋ยสูตรเสมอได้และรักษายอดอ่อนใบใหม่ให้ดี และคำนวณต่อไปว่าทุเรียนจะต้องแตก ยอดกี่ครั้ง ถึงจะลงตัวในการพร้อมออกดอกในปีต่อไป

อ้างอิง :

 • นายสายันต์ ชัยหา ผู้ให้ข้อมูล อำเภอบางสะพาน น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นายไพโรจน์ สุทธิพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 • Durio zibethinus Murray by Ahmad Fuad Morad

 

No Comments

Post A Comment