การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์ลักษณะเปียกหรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารเร่ง พด.2

ส่วนผสมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
 2. เพิ่มการขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น
 3. ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
 4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น
 5. เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช
 6. ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก เลี้ยงสัตว์
 7. ให้ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยอินทรียน้ำจากปลาและ หอยเชอรี่จะให้ไนโตรเจนสูง

วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. นำสารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ผสมในน้ำ 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
 2. ผสมวัสดุพืชหรือสัตว์ (สับให้เล็กก่อนหมัก) และกากน้ำตาล(เลือกใช้น้ำตาลทรายแดง น้ำอ้อย น้ำมะพร้าวหรือเศษผลไม้แทนได้) ลงในถังหมัก แล้ว เทสารละลาย พด.2 ในข้อ1 ผสมลงในถังหมัก
 3. คลุกเคล้าหรือคนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง และ ตั้งอยู่ในที่ร่ม
 4. ในกรณีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาหรือหอย เชอรี่ให้คนหรือกวนทุก 7 วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์- บอนไดออกไซค์
 5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท

การพิจารณาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่สมบูรณ์ แล้ว

 • มีการเจริญของจุลินทรีย์น้อยลง
 • กลิ่นแอลกอฮอล์น้อยลง
 • มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มขึ้น
 • ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ หรือมี น้อยมาก
 • ได้สารละลายหรือของเหลวสีน้ำตาล
 • ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อยู่ระหว่าง 3-4

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. มีฮอร์โมนหลายชนิด เช่น ออกซิน จิบเบอร์- เรลลิน และ ไซโตไคนิน
 2. มีกรดอินทรีย์หลายชนิดเช่น กรดแลคติก กรดอะซีติก กรดอะมีโน และกรดฮิวมิก
 3. มีวิตามินบี
 4. มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 3-4

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยวิธีการต่อเชื้อ ทำได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มีอายุการหมัก 5 วัน หรือที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2 ลิตร ทดแทน การใช้สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยวิธีการต่อเชื้อ [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment