การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

27 พ.ย. 2012 การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.7 สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืช สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่ แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ใน การป้องกันศัตรูพืช สารเร่ง พด.7 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7 ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น ชนิดพืชสมุนไพร ตะไคร้หอม หางไหล บอระเพ็ด ข่า ฟ้าทะลาย- โจร เปลือกแค ต้นหนอนตายหยาก เมล็ดและ เปลีอกสะเดา ใบว่านเศรษฐี หมาก เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดเงาะ ยาสูบ ขิง มะกรูด ตะไคร้ พริกไทย พริก พญาไร้ใบ สาบเสือ ผลสบู่ดำ ใบโหระพา

ส่วนผสมการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยสารเร่ง พด.7

วิธีทำ

 1. สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือตำ ให้แตก
 2. นำพืชสมุนไพรและน้ำตาลใส่ลงในถัง หมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 3. ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 50 ลิตร ผสม ให้เข้ากันนาน 5 นาที
 4. ปิดฝาไม่ต้องสนิท และตั้งไว้ในที่ร่ม ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน

วิธีทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 การพิจารณาสารป้องกันแมลงศัตรู พืชที่สมบูรณ์แล้ว

 • การเจริญของจุลินทรีย์ลดลง
 • กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลงแต่กลิ่นเปรี้ยวเพิ่มสูง ขึ้น
 • ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • ได้ของเหลวสีน้ำตาลใส
 • pH ของสารป้องกันแมลงศัตรูพืชต่ำกว่า 4

อัตราการใช้ พืชไร่และไม้ผล เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรู พืชกับน้ำ 1 ต่อ 200 พืชผักและไม้ดอก เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรู พืชกับน้ำ 1 ต่อ 500 การใช้งานสารป้องกันแมลงศัตรูพืช วิธีการใช้

 • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว อัตรา 50 ลิตรต่อไร่สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และ ไม้ดอก
 • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว อัตรา 100 ลิตรต่อไร่สำหรับใช้ในผลไม้
 • โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มี แมลงศัตรูพืช ระบาดให้ฉีดพ่น ทุก 3 วัน ติดต่อ กัน 3 ครั้ง

การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยวิธีการต่อเชื้อ ทำได้โดยการใช้สารป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่ผ่านการหมักจากสารเร่ง พด.7 แล้ว ที่มีอายุการ หมัก 5 วัน หรือที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจำนวน 2 ลิตร ทดแทนการใช้สารเร่ง พด.7 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสม [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment