การบริหารน้ำและการจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตรที่แห้งแล้ง

17 ส.ค. 2013 การบริหารน้ำและการจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตรที่แห้งแล้ง

ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อย เกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญ เติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควร มีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและ เพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำ แบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้ มากขึ้น การจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตร การจัดการน้ำอย่างประหยัด การให้น้ำแบบประหยัดเหนือผิวดิน การให้น้ำแบบประหยัดเป็นการให้น้ำแก่พืช ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้งด้วยอัตราที่ต่ำและไม่ ครอบคลุมเต็มพื้นที่บริเวณรากพืชทั้งหมด เช่น การให้ น้ำแบบหยด การให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ ซึ่งช่วย ประหยัดน้ำได้มาก การระเหยน้ำจากผิวดินก็น้อย กว่าการให้น้ำวิธีอื่นๆ โดยต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำ เครื่อง สูบน้ำ เครื่องกรองน้ำ ท่อพีวีซี ท่อพีอี หัวหยด และ หัวเหวี่ยงน้ำ ปัจจุบันอุปกรณ์การให้น้ำราคาถูกลงมาก และมีแหล่งจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ต้นทุนของการวางระบบการให้น้ำแบบหยด และมินิสสปริงเกลอร์เฉลี่ย 5,000-6,000 บาทต่อไร่ มีอายุการใช้งานนานหลายปี เกษตรกรที่ปลูกผัก และไม้ผลสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เมื่อใช้ระบบ การให้น้ำแบบประหยัด และสามารถเลือกวิธีการให้ เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้โดยมีประสิทธิภาพการให้ น้ำถึง 80-98 เปอร์เซ็นต์ ใช้ได้กับดินทุกประเภท ประหยัดแรงงาน เวลา และพลังงานในการให้น้ำ การให้น้ำแบบประหยัดใต้ผิวดิน เป็นการให้น้ำทางใต้ผิวดินด้วยวัสดุที่หาง่าย และราคาถูกเกษตรกรทั่วไปก็สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่

การให้น้ำด้วยตุ่มดินเผา

การให้น้ำด้วยตุ่มดินเผา

นำตุ่มดินเผาที่มีรูพรุนและหาง่ายในท้องถิ่น ซึ่งมี ความจุ 5-7 ลิตร มาฝังดินใกล้โคนต้นพืชโดยให้ฝาตุ่ม อยู่ในระดับผิวดิน ใส่น้ำให้เต็มแล้วปิดฝาเพื่อป้องกัน การระเหยน้ำ น้ำจากตุ่มจะค่อยๆซึมออกมาทางรู พรุนรอบตุ่ม เมื่อน้ำ ในตุ่มหมดก็คอย เติมให้เต็มซึ่งใช้ เวลาประมาณ 10 วันต่อครั้ง วิธีนี้ เหมาะสมสำหรับ ไม้ยืนต้น หรือ ไม้ผลทั่วไปที่ยังมี อายุน้อยระยะเริ่ม ปลูก เพื่อให้ตั้งตัว ได้ในระยะ 2-3 ปี แรก การให้น้ำด้วยขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว นำขวดพลาสติกหรือขวดแก้วมาใส่น้ำจนเต็ม ขวดแล้วคล่ำขวดลงไปในดินลึกประมาณ 10 ซ.ม. โดย วางบริเวณโคนต้น ประมาณต้นละ 2 ขวด การเติมน้ำ จะเติมประมาณ 4-5 วันต่อครั้งสำหรับขวดที่มีขนาด 750 ซีซี การให้น้ำด้วยแกลลอนน้ำมันเครื่อง การให้น้ำด้วยแกลลอนน้ำมันเครื่อง นำแกลลอนที่เหลือใช้มาเจาะรูด้านข้าง แล้วใช้ ด้ายดิบเส้นใหญ่ตัดให้ยาว 1 นิ้ว มาอุดรูที่เจาะไว้ให้ แน่นเมื่อใส่น้ำในแกลลอน น้ำจะค่อยๆหยดออกมา ตามเส้นด้าย นำแกลลอนไปฝังดินห่างจากโคนต้น 1 คืบ โดยหันด้านที่น้ำหยดเข้าหาโคนต้น การฝัง แกลลอนควรให้ปากแกลลอนโผล่พ้นผิวดินเล็กน้อย เพื่อความสดวกในการเติมน้ำและควรปิดฝาหลวมๆ การให้น้ำใต้ผิวดิน การให้น้ำใต้ผิวดิน เหมาะสมสำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นทั่วไปที่ ค่อนข้างทนแล้งและเพิ่งปลูกใหม่ เมื่อเริ่มฤดูแล้งก็ ควรเตรียมการให้น้ำด้วยวิธีนี้ เพื่อให้พืชตั้งตัวได้ใน ระยะแรกปลูกประมาณ 2-3 ปีแรก หลักจากนั้นก็ ปล่อยตามธรรมชาติ เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการ ต่างๆได้ตามความต้องการ เพราะราคาถูก ทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ นอกจากให้น้ำด้วยวิธีประหยัด แล้วทุกวิธีการควรมีวัสดุคลุมดินด้วย เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง คลุมบริเวณทรงพุ่ม จะช่วยเว้นช่วงระยะ เวลาการให้น้ำได้ยาวนานยิ่งขึ้น การให้น้ำใต้ผิวดิน [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900[/code]

No Comments

Post A Comment