การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินใน สวนยางพารา และ สวนปาล์ม

Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินใน สวนยางพารา และ สวนปาล์ม

เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้น

การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน

 เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้นฟูสภาพดินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร ซึ่งการฟื้นฟูสภาพดินสามารถทำได้หลายวิธี การปลูกถั่วพร้า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งมีวิธีง่ายๆดังนี้

วิธีการฟื้นฟูสภาพดินในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราด้วยถั่วพร้า    •ทำการไถพรวนพื้นที่ระหว่างร่องของต้นปาล์มน้ำมันหรือต้นยางพารา ( ควรเริ่มต้นในช่วงของต้นฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำเพียงพอทำให้ถั่วพร้าเจริญเติบโตได้ดี )    •ทำการตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน    •ทำการหว่านเมล็ดถั่วพร้าให้ทั่วทั้งแปลง ในปริมาณ 10 กก./ไร่    •นำดินมากลบบางๆให้พอมิดเมล็ดถั่ว    •ให้ปล่อยทิ้งไว้จนต้นถั่วพร้าออกดอกจึงทำการตัดด้วยเครื่องตัดหญ้าให้หมดทั้งแปลง    •ต้นของถั่วพร้าจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย    •หรือนำต้นถั่วพร้าและเศษพืชต่างมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วค่อยนำไปใส่ในสวนก็ได้

ข้อดีของการฟื้นฟูสภาพดินในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราด้วยถั่วพร้า •ทำให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ดินมีความร่วนซุย •ถั่วพร้าสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินได้ประมาณ 30 กก./ไร่ •ต้นยางพารา และต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น •ดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนื่องจากถั่วเป็นพืชคลุมดินรักษาความชื้นได้ดี ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นายจิรศักดิ์ เศรษสระ บ้านเขาน้อย ม.8 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทร.081-6766271  ที่มา : ศูนย์ทางด่วนข้อมูลทางการเกษตร  *1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร

No Comments

Post A Comment