การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำและดิน

23 เม.ย. 2013 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำและดิน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน ขึ้นได้ดีทุกภาค เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 0.5- 1.5 เมตร ใบยาว ประมาณ 75 เซนติเมตร ใบกว้าง 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโตในแนวดิ่งมาก กว่าเจริญด้านข้าง และมีจำนวนรากมากจึงเป็นพืช ทนแล้งได้ดี รากประสานติดกันหนาแน่นเสมือนม่าน หรือกำแพงใต้ดิน สามารถกักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบราก หยั่งลึก 1.5-3.0 เมตร แผ่ขยายกว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อ พืชที่ปลูกข้างเคียง สามารถนำมาปลูกเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดิน และน้ำวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นและรักษา หน้าดิน รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สามารถนำไปปลูกบนพื้นที่สองข้างขอบ ทางชลประทาน อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ขอบตลิ่ง คอสะพานและไหล่ถนน เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลาย หญ้าแฝก หญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างไร

  1. แถวหญ้าแฝกช่วยลดความเร็วและความรุนแรง ของน้ำไหลบ่า ช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพา
  2. ตะกอนที่ทับถมจะพัฒนาเป็นคันดินธรรมชาติ
  3. รากหญ้าแฝกช่วยยึดเกาะดิน

ประโยชน์ของหญ้าแฝก การปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน -ให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวาง ความลาดเทในต้นฤดูฝน โดยการทำแนวร่องปลูกตาม แนวระดับใช้ระยะปลูก 5 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง แถวตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร หญ้าแฝกจะเจริญเติบโต แตกกอชิดกันภายใน 4-6 เดือน การปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำและการกระจายน้ำ – นำกล้าหญ้าแฝกในถุงพลาสติกที่มีการแตกกอและ แข็งแรงดีแล้วไปปลูกในร่องน้ำ โดยขุดหลุมปลูกขวาง ร่องน้ำเป็นแนวตรง หรือหัวลูกศรชี้ย้อนไปทิศทางน้ำไหล อาจใช้กระสอบทรายหรือก้อนหินช่วยทำคันเสริมฐาน ให้ มั่นคงตามแนวปลูกหญ้าแฝก ระยะห่างระหว่างต้น 5 เซนติเมตร และอยู่ระหว่างแถวตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร หลังจากเกิดคันดินกั้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝกต่อจากแนว คันกั้นดินออกไปทั้งสองข้าง เพื่อเป็นการกระจายน้ำเข้าสู่ พื้นที่เพาะปลูก การปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้ – ให้ปลูกหญ้าแฝกในสวนผลไม้ ในระยะที่ไม้ผลยัง ไม่โตหรือปลูกก่อนที่จะลงไม้ผล โดยปลูกแถวหญ้าแฝก ขนานไปกับแถวของไม้ผล ที่ระยะกึ่งกลางของแถวไม้ผล หรือปลูกเป็นรูปวงกลมให้ห่างจากโคนต้นไม้ผล 2.5 เมตร เมื่อไม้ผลยังเล็ก สามารถตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมโคนต้น และเมื่อไม้ผลเจริญเติบโตขึ้นมาคลุมพื้น หญ้าแฝกจะ ตายไปกลายเป็นอินทรียวัตถุในดิน การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืชไร่ – การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับในพื้นที่ดอนที่ปลูก พืชไร่ โดยการขุดร่องปลูกตามแนวระดับ ถ้าหากกล้า หญ้าแฝกเพาะชำในถุง จะใช้ระยะปลูก 10 เซนติเมตร หรือกล้าหญ้าแฝกรากเปลือย จะใช้ระยะปลูก 5 เซนติเมตร ควรใช้ปุ๋ยหมักรองพื้นก่อนปลูกหญ้าแฝก หรือปลูก หญ้าแฝกเป็นแนวระหว่างแถวปลูกพืชไร่และควรปลูก ในสภาพดินที่มีความชุ่มชื้นในช่วงต้นฤดูฝน การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดอน การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลุ่ม – ในสภาพพื้นที่ราบหรือที่ลุ่มที่มีการปรับสภาพเป็น แปลงยกร่องเพื่อปลูกพืช สามารถปลูกหญ้าแฝกเป็น แถวรอบขอบเขตพื้นที่ ขอบแปลงยกร่อง หญ้าแฝกจะ ช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายและรักษาความชื้นในดินเอาไว้ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลุ่ม

การปลูกหญ้าแฝกขอบสระ

การปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน – ปลูกตามแนวที่ระดับน้ำสูงสุดท่วมถึง 1 แนว และ ปลูกเพิ่มขึ้นอีก 1-2 แนวเหนือแนวแรก ขึ้นอยู่กับ ความลึกของขอบสระ ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 5 เซนติเมตร โดยขุดหลุมปลูกต่อเนื่องกันไป ในระยะแรก ดูแลปลูกซ่อมแซมให้แถวหญ้าแฝกเจริญเติบโตหนาแน่น เมื่อน้ำไหลบ่ามาลงสระ ตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ำ จะติดค้างอยู่กับแถวหญ้าแฝก ส่วนน้ำจะค่อยๆ ไหล ผ่านลงสู่สระ และระบบรากของหญ้าแฝกยังช่วยยึดติดดิน รอบๆ ขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย ข้อควรปฏิบัติและดูแลรักษา

  • คัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพมีอายุ 45-60 วัน
  • ควรเลือกช่วงเวลาปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
  • การตัดใบ ในช่วงต้นฤดูฝนและช่วงปลายฤดู ฝนควรตัดใบหญ้าแฝกให้สูงจากพื้น 50-75 เซนติเมตร เพื่อกำจัดหน่อแก่และหน่อออกดอก เพื่อเร่งการ แตกหน่อ และทำให้แนวกอที่หนาแน่นขึ้นรับแรง ปะทะของน้ำไหลบ่าและดักกรองตะกอนดินได้ดี

การดูแลรักษาหญ้าแฝก

  • ใส่ปุ๋ยหมักในช่วงปลูกและช่วงต้นฤดูฝน กำจัดวัชพืชระหว่างแถวหญ้าแฝกตามความเหมาะสม
  • ปลูกซ่อมและแยกหน่อแก่ออก ทั้งนี้เพื่อให้ หญ้าแฝกเจริญเต็มเป็นแนวแน่น

[code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2941-2724[/code]

No Comments

Post A Comment