การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช่สารเร่ง พด.3

03 ม.ค. 2013 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช่สารเร่ง พด.3

สารเร่ง พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืชและ แปรสภาพธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เจริญได้ดีที่มีอินทรียวัตถุสูงและเชื้อไตรโคเดอร์มาและ บาซิลลัส จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช หมายถึง จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุ โรคพืช สามารถทำลายและยับยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคพืชได้ โดยวิธีการแข่งขันการใช้อาหาร เพื่อการเจริญได้ดีกว่าเชื้อโรคพืช หรือการเข้า ทำลายเซลของเชื้อโรค พืชโดยตรง และหรือการ สร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการ เจริญของเชื้อโรคพืช จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ประโยชน์ของเชื้อ พด.3

 1. ทำลายและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุ โรคพืชในดิน
 2. ลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืช ในดิน
 3. ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ พืชเพิ่มขึ้น
 4. ทำให้รากพืชแข็งแรงและพืชเจริญเติบโต ได้ดี

วิธีการขยายเชื้อ พด.3

 1. วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
  1. ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม รำข้าว 1 กิโลกรัม สารเร่ง พด.3 1 ถุง (25 กรัม)
 2. วิธีทำ
  1. ผสมสารเร่ง พด.3 และรำข้าวในน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที รดสารละลาย พด.3 ลงในกองปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน และให้มี ความชื้น 60% ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร กองปุ๋ยหมัก ให้อยู่ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน

การดูแลรักษาการขยายเชื้อ พด.3

 1. ความชื้น ให้ความชื้นกองปุ๋ยหมักอย่าง สม่ำเสมอและใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยหมัก
 2. การเก็บรักษาเชื้อ พด.3 หลังจากขยาย เชื้อเป็นเวลา 7 วัน เชื้อ พด.3 ในกองปุ๋ยหมัก จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น โดยสังเกตกลุ่มของสปอร์ และเส้นใยที่มีลักษณะสีเขียวเจริญอยู่ในกอง ปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก และคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปเก็บไว้ในที่ร่ม

การดูแลรักษาการขยายเชื้อ พด.3 อัตราและวิธีการใช้เชื้อ พด.3 อัตราและวิธีการใช้เชื้อ พด.3 [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0673 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment