การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ่ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

24 ม.ค. 2013 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ่ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการผลิต สารเร่ง พด.6 ซึ่งประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมัก และย่อยสลายขยะสดจะสามารถช่วยลด ปริมาณขยะสดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยการ แปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และยัง สามารถใช้เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัด กลิ่นเหม็น สามารถใช้ประโยชน์เพื่อรักษา สุขอนามัยในบ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และทำให้ ต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดีเป็นการช่วย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ความหมายของสารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.6 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การหมักเศษอาหารใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสียและ ลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย

 • ยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์
 • แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ ที่ย่อยสลายโปรตีน ไขมัน และผลิตกรดแลคติก

วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสดครัวเรือน ส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสด ครัวเรือน (20 ลิตร) วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสดครัวเรือน วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสดครัวเรือน อุปกรณ์หรือภาชนะในการหมัก ถังพลาสติก (ขนาด 20 ลิตร) พร้อมฝาปิด ถุงไนลอน (ขนาดใกล้เคียงกับถัง) หรือถุงปุ๋ย วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

 1. นำเศษวัสดุและน้ำตาลผสมลงในถุงไนลอน ซึ่งรองอยู่ในถังหมัก
 2. ละลายสารเร่ง พด.6 ในน้ำ 5 ลิตร แล้วเทลง ตามไปในถังหมัก
 3. คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากัน
 4. ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม ใช้ระยะเวลา หมัก 20 วัน
 5. นำถุงไนลอนออกจากถังหมักพร้อมกับรีดถุงเพื่อ บีบน้ำออกให้หมดลงในถังหมัก
 6. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้นำมาใส่ในขวดพลาสติดปิด ฝาเก็บไว้ และเก็บในที่ร่มสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป
 7. กากวัสดุที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไป ผสมกับเศษใบไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักสำหรับปรับปรุง บำรุงดินต่อไป

วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ผลิตได้จากขยะสดครัวเรือน วิธีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ คือ

 1. ทำความสะอาดพื้นบริเวณบ้านเรือน โดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ส่วน แล้วทำการราดลงบนบริเวณพื้นที่ที่สกปรกให้ทั่ว ทุกวัน
 2. การทำความสะอาดท่อระบายน้ำและห้องน้ำ โดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วนแล้วทำการราดลงบนบริเวณส่วนดังกล่าวทุกวัน
 3. การทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง หลักจากที่มีการอาบน้ำสัตว์เลี้ยงเสร็จ แล้วนำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนผสมกับน้ำ 50 ส่วน แล้วนำไป อาบให้ทั่วตัวสัตว์อีกครั้ง
 4. การทำความสะอาดสระหรือบ่อน้ำบริเวณ บ้านเรือน โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 5 ลิตรต่อปริมาตรบ่อ 50 ลูกบาศก์เมตร เป็นการช่วยกำจัดของเสียบริเวณ ก้นบ่อ และเป็นอาหารของปลาในบ่อทุก 1 เดือน
 5. การใช้ประโยชน์เป็นสารเสริมการเจริญเติบโต ให้กับต้นไม้
  1. พืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ/สนามหญ้า โดย ทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนกับ น้ำ 1,000 ส่วน ฉีดพ่นบนใบและรดลงดินทุก 15 วัน
  2. พืชไม้ผลโดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนกับน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นบนใบและรดลงดินทุก 1 เดือน

[code]ที่มา : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]

No Comments

Post A Comment