การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

เห็ดฟางสำหรับจำหน่าย

03 มิ.ย. 2017 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

จากที่เคยนำเสนอการเห็ดฟางแบบกองเตี้ยไปแล้ว มีสมาชิกเว็บไซต์หลายท่านสนใจการเพาะเห็ดฟางเป็นอย่างมาก ทางเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์และบายดีฟาร์มเลยเอาความรู้เกี่ยวกับเห็ดฟางแบบเพาะในโรงเรือนมาฝากกันเพิ่มเติม (สำหรับบทความที่แล้วเรื่อง : วิธีการเพาะเห็ดฟางอย่างง่ายด้วยแบบกองเตี้ย ใครสนใจลองหาอ่านกันนะ) โดยที่การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเหมาะ สำหรับเกษตรกรที่มีทุนทรัพย์เพราะลงทุน ครั้งแรกสูง โดยเฉพาะการสร้างโรงเรือน อ่างสำหรับหมักวัสดุเพาะ เครื่องกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ แต่การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน สามารถเพาะได้ทุกฤดูกาล จึงเป็นที่นิยม สำหรับเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพ

เห็ดฟางในโรงเรือน

เห็ดฟางในโรงเรือน

ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

โรงเรือนและชั้นวาง

 1. โรงเรือน กว้าง 5.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร สูง 2.50 เมตร และสูงจาก พื้นถึงยอดบนสุดหลังคา 3.50 เมตร
 2. ประตู หน้า-หลัง กว้าง 0.75 สูง 1.75 เมตร บนประตูทั้ง 4 บาน ทำหน้าต่างกว้างเท่ากับประตูสูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูและหน้าต่างกรุด้วย ผ้าพลาสติก แล้วกรุทับด้วยแฝกด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง
 3. กรุภายในโรงเรือนรวมทั้งหลังคาด้วยพลาสติกทนร้อนอย่างหนาให้มิดชิด
 4. ด้านนอกโรงเรือน กรุด้วยแฝกจนถึงชายคาไม่ให้แสงเข้าได้
 5. พื้นโรงเรือน อาจเทคอนกรีตหรือหินคลุกอัดให้แน่น ถ้าเป็นพื้นคอนกรีต จะต้องเว้นเป็นช่องใต้ชั้นไว้เพื่อให้โรงเรือนได้รับอุณหภูมิและความชื้นจากดิน
 6. ชั้นวางวัสดุเพาะกว้าง 80-90 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร ชั้นแรกสูง จากพื้น 30 เซนติเมตร ชั้นต่อ ๆ ไปสูงห่างกันชั้นละ 60 เซนติเมตร ตั้งห่างจาก ฝาผนังโรงเรือนโดยรอบ 80-90 เซนติเมตร โดยใช้เสาคอนกรีต ไม่ควรใช้ท่อประปา และท่อ PVC ปูพื้นของชั้นด้วยไม้ไผ่ (ไม้รวก) ห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร
 7. ทำความสะอาดโรงเรือนและชั้นวางก่อนเพาะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

การหมักวัสดุเพาะ

ให้นำฟางข้าว 250 กิโลกรัม หมัก กับปูนขาว 2 กิโลกรัม รำละเอียด 5 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัม รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วย พลาสติก 2 วัน หากใช้วัสดุเพาะอื่น ๆ เช่น กากมันสำปะกลัง กากทะลายปาล์ม เปลือก- ถั่วเขียว หรือขี้ฝ้าย จะมีวิธีการหมักวัสดุเพาะ ที่แตกต่างกันไป

การหมักวัสดุเพาะเห็ดฟาง

 

วิธีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

 • วันที่ 1 หมักอาหารเสริมประกอบด้วย กากฝ้าย 250 กิโลกรัม ผสม เปลือกถั่วเหลือง 30-50 กิโลกรัม รดน้ำจนชุ่มให้ทั่ว ตั้งกองเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 70 เซนติเมตร คลุมด้วยพลาสติกเพื่อหมัก 1 คืน
 • วันที่ 2 กลับกองอาหารเสริมแล้วผสมรำละเอียด 15 กิโลกรัม ยิปซัม 3 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปริมาณ 400 กรัม ตั้งกองรูปฝาชี คลุมพลาสติก ทิ้งไว้ 1-2 คืน และนำวัสดุเพาะที่หมักไว้ขึ้นชั้นเพาะ
 • วันที่ 3 กระจายกองวัสดุอาหารเสริมแบ่งออกเป็น 12 กองเท่า ๆ กัน (เท่ากับจำนวนชั้นเพาะ) แล้วขนไปเกลี่ยบนฟางที่เรียงไว้ในโรงเรือน ชั้นละ 1 กอง กระจายให้ทั่ว แต่ให้ห่างจากขอบฟางด้านละ 1 ฝ่ามือ ใช้มือกดให้แน่นพอประมาณ เสร็จแล้วปิดโรงเรือนให้มิดชิด ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงให้ใช้ไอน้ำที่ได้จากการต้มน้ำในถังน้ำขนาด 200 ลิตร ต่อท่อเหล็กเข้าไปยังโรงเรือนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ทั้งนี้ เพื่อต้องการเพาะเลี้ยง เชื้อราที่เปลี่ยนวัสดุเพาะให้เป็นธาตุอาหารที่เห็ดฟางสามารถนำไปใช้ได้
 • วันที่ 4 หลังจากเลี้ยงเชื้อราไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำการอบไอน้ำ ในโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง แล้วพักโรงเรือน ไว้ 1 คืน
 • วันที่ 5 โรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วทุกชั้น โดยใช้เชื้อเห็ดฟางชั้นละประมาณ 15-20 ถุง ผสมกับแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 1 ช้อนแกงต่อเชื้อเห็ดฟาง 1 ถุงปอนด์ เมื่อโรยเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ปิดโรงเรือนให้มิดชิดอย่าให้แสงเข้า ควบคุมอุณหภูมิ ในโรงเรือนประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน เส้นใยเห็ดจะเดินทั่วแปลง
 • วันที่ 8 เมื่อเห็นว่าเส้นใยเห็ดเดินทั่วแปลงแล้ว ให้เปิดวัสดุบังแสงออก ให้หมดทุกด้าน รักษาอุณหภูมิที่ 35-36 องศาเซลเซียส
 • วันที่ 9 เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อไล่แก๊สแอมโมเนียและแก๊สอื่นๆ ที่เป็น อันตรายแก่การเกิดดอกเห็ด และเป็นอันตรายแก่คนออกจากโรงเรือนให้หมด โดย เปิดโรงเรือนไว้ประมาณ 3-5 นาทีต่อครั้ง รักษาอุณหภูมิที่ 35-36 องศาเซลเซียส
 • วันที่ 10 หลังจากเปิดแสงไว้ 2-3 วัน พ่นสเปรย์น้ำให้เส้นใยเห็ด ยุบตัวลง ช่วยลดอุณหภูมิ และมีการสะสมอาหารที่จะน้ำไปสร้างเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ต้องลดอุณหภูมิให้เหลือประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส เมื่อเห็นว่าเกิดดอกเห็ด เล็กๆ ขึ้นเป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วจึงปิดแสง หลังจากนี้อีก 2-3 วัน ก็สามารถ เก็บดอกเห็ดได้
 • วันที่ 12-17 เริ่มเก็บดอกเห็ดได้และเก็บได้ประมาณ 5 วันแล้วพักเส้นใย 2-3 วัน เริ่มเก็บรุ่นที่ 2

วิธีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

วิธีการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

 

แนวทางการปฏิบัติกรณีโรงเรือนร้อนหรือชื้นเกินไป

 • ถ้าภายในโรงเรือนร้อนจัด ให้เปิดประตูระบายอากาศและความร้อน หรือเปิดเฉพาะหน้าต่าง โดยเปิดเป็นช่วง ๆ วันละ 4-5 ครั้ง ๆ ละประมาณ 3-5 นาที ห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง จะช่วยให้อากาศภายนอกเข้าไปไล่อากาศเสียในโรงเรือน ออกมา และยังเป็นการช่วยให้ดอกเห็ดได้รับแสงเป็นบางครั้ง
 • ตรวจดูความชื้นภายในโรงเรือน ถ้าหน้ากองเพาะแห้งเกินไป ให้พ่นน้ำ
  เป็นฝอยที่ผิวหน้าให้ฝ้ายชุ่มพอสมควร แต่อย่าให้แฉะ
 • เมื่อเห็ดออกดอก ควรเปิดหน้าต่างไว้ตลอด เพื่อไล่อากาศเสีย แต่ต้อง ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่า 28 องศาเซลเซียส

 

วิดีโอเกี่ยวกับเห็ดฟางในโรงเรือน

 

และสำหรับใครที่ต้องการที่จะหาซื้อเชื้อเห็ดฟาง หรือต้องการขายเห็ดฟางแต่ยังไม่มีตลาดก็สามารถประกาศซื้อขายได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเราที่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ สามารถลงประกาศขายสินค้าเกษตร ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แถมทางเว็บยังโปรโมทให้ฟรีอีกด้วยนะ

อ้างอิง :

 

 

No Comments

Post A Comment