การใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราแปรรูป

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราแปรรูป

ไม้ยางพาราแปรรูป, ประโยชน์ไม้ยางพาราไม้ยางพาราแปรรูป ส่วนใหญ่นำไปใช้ ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง ของเด็กเล่น ของใช้ในครัวเรือน กรอบรูป ของชำร่วย แผงไม้รองยาง (Pallet ) ลังใส่ผลไม้ ฯลฯ ส่วนที่เหลือ จากการทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเรือน ส่งขาย ไปยังประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี ฯลฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิต สินค้าประเภทไม้ต่อไป ด้วยประโยชน์และศักยภาพ อันมากมี ของไม้ยางพาราเหล่านี้ ไม้ยางพาราอันเป็นไม้ที่มนุษย์ปลูกสร้าง จึงยังบทบาทสำคัญ ในการเข้ามาทดแทน ไม้ป่าจากธรรมชาติเป็นอย่างดี ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ช่วยลดการทำลาย สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ให้คงดำรงอยู่ อย่างที่ควรจะเป็น ได้มากมายประมาณมูลค่ามิได้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพารา 1. เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับประทานอาหาร ชุดรับแขก 2. เครื่องครัว ของใช้ในบ้าน ชั้นวางของ กรอบรูป 3. แผ่นชิ้นไม้อัด (Particle board) 4. ของเล่นไม้ 5. ไม้เสาเข็มก่อสร้าง 6. ลังไม้ แท่นรองสินค้า ล้อสำหรับม้วนสายไฟ และอื่นๆ ความเหมาะสมของไม้ยางพาราแปรรูป เนื่องจากป่าไม้ในปัจจุบันมีจำนวนเหลือน้อยลง การจะนำไม้ป่ามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เชิงพาณิชย์ จึงไม่อาจจะทำได้ ไม้ยางพาราที่โค่นล้มโดยมีการปลูกทดแทน จึงเป็นความเหมาะสมเมื่อนำมาแปรรูป เพราะสาเหตุ 1. ปริมาณไม้มีมากพอ ทุกปีจะมีการโค่นสวนยางประมาณ 3 แสนกว่าไร่ แล้วปลูกทดแทน ขึ้นมาใหม่ คิดเป็นเนื้อไม้ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร 2. ไม้ยางพาราจะมีสีตามธรรมชาติเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อน หรืออมครีม และมีลวดลายให้เห็นเมื่อเลื่อยไม้ตัดรัศมี ซึ่งจะดูสวยงามเมื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ 3. เมื่อเปรียบเทียบไม้ยางพารากับไม้สัก น้ำหนักและความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก จะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน 4. คุณสมบัติเกี่ยวกับ การอบแห้ง การหดตัว และการคงรูปขณะใช้งาน จากข้อมูลของการอบไม้ของโรงงานอบไม้พบว่า

• การอบไม้ยางพารา หนา 2 นิ้ว จะใช้เวลา 10-12 วันซึ่งจะเร็วกว่าการอบไม้สักประมาณ 2 เท่า การแตกเสียหายจากการอบ มีน้อย ยกเว้นไม้ติดไส้จะแตกเสียหายมาก

• การหดตัวของไม้ยางพาราในด้านรัศมีและด้านสัมผัส จะใกล้เคียงกับไม้สัก แต่การหดตัวทางด้านยาวตามเสี้ยนไม้ของไม้ยางพารา จะมีค่าสูง คือ 0.9-1.1%

• การเรียงไม้อย่างถูกวิธีขณะอบ และการใช้น้ำหนักกดทับขณะอบ จะช่วยลดการเสียหายจากการโก่งบิดงอได้ และการคงรูปขณะใช้งานของไม้ยางพาราก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้

5. ความยากง่ายในการตกแต่งด้วยเครื่องจักร ไม้ยางพารานับเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง ซึ่งสามารถแปรรูป หรือเลื่อยตัด หรือไสได้ง่าย ปัญหาของไม้ยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าไม้ยางพาราจะไม่มีปัญหาเลยในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะไม้ยางพาราก็มีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกัน ก่อนที่จะแปรรูปจึงควรจะเข้าใจถึงปัญหาของไม้ยางพารา ซึ่งมีดังนี้ 1. ไม้ยางพาราจะถูกทำลายด้วย มอดหรือด้วยรา ได้ง่ายหลังการโค่นล้มตัดฟันลง จึงไม่ควรจะวางท่อนไม้ตากฝนหรือทิ้งไว้นานๆ จำเป็นจะต้องอาบหรืออัดน้ำยาเคมี หรืออบแห้ง และเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ของใช้จากไม้ยางพารา ควรจัดวางในที่ร่ม ใช้ในที่แห้งไม่ควรให้สัมผัสน้ำบ่อยๆ 2. ไม้ยางพาราหากเป็นชิ้นใหญ่และยาว จะมีตาไม้มาก และอาจจะบิดโก่งงอ การนำไปใช้จึงควรจะนำไปเป็นชิ้นส่วนสั้นๆ หากต้องการทำเป็นชิ้นส่วนที่มีความยาวและหน้ากว้าง ควรจะใช้เทคนิค กาวต่อประสาน 3. การเลื่อยตัด การซอย การเจาะรู การตีบัว หากใบมีดหรือสว่านไม่คมพอ หรือมีการขัดที่รุนแรง จะเกิดรอยตำหนิบนเนื้อไม้ได้ 4. ไม้ยางพารามีเสี้ยนขุยในบางบริเวณ ทำให้การไสให้เรียบทั้งแผ่นทำได้ยาก ต้องเสียเวลาขัดมาก การย้อมสีผิวไม้ก็ทำได้ยาก เพราะจะมีการดูดซึมสีไม่เท่ากัน 5. การตัดโค่นไม้ยางพารา จะทำได้น้อยในหน้าฝน เนื่องจากการชักลากต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่เหมือนกับการชักลากไม้สักซึ่งทำได้ง่ายกว่า

No Comments

Post A Comment