การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

25 ม.ค. 2013 การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

การใช้พืชสมุนไพร ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพืชส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่นสามารถปลูกและหาได้ง่าย รวมทั้งมีความเป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมี เนื่องจากมีการสลายตัวได้รวดเร็ว และมีคุณสมบัติในการเป็น สารขับไล่แมลงเป็นส่วนใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ผลิตสารเร่ง พด.7 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ สกัดสารป้องกันแมลงศัตรูพืชสมุนไพรต่างๆ สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้บางส่วน ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยากและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนได้ สมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

สมุนไพรที่ใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช

สมุนไพรที่ใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช

ส่วนผสมขั้นตอนการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช พืชสมุนไพร 30 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 50 ลิตร สารเร่ง พด.7 1 ซอง (25 กรัม) วิธีทำ

  1. สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก ทุบหรือตำให้แตก
  2. นำพืชสมุนไพรและกากน้ำตาลใส่ลงในถังหมัก ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
  3. ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 50 ลิตร ผสมให้เข้า กันนาน 5 นาที
  4. เทสารละลายสารเร่ง พด.7 ใส่ลงในถังหมัก คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง
  5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท และตั้งไว้ในที่ร่มใช้ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน

วิธีการใช้

  • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ทำการเจือจาง 1:500 แล้วอัตรา 50 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผักและ ไม้ดอก
  • สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจาง 1:200 แล้ว อัตรา 100 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล
  • โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือ ในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อ กัน 3 ครั้ง

[code]ที่มา : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-0679 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment