กำลังเสือโคร่ง

กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don วงศ์ BETULACEAE

20 ต.ค. 2012 กำลังเสือโคร่ง

กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don วงศ์ BETULACEAE กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don วงศ์ BETULACEAE ชื่ออื่น กำลังพญาเสือโคร่ง (เชียงใหม่) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อไม้แข็งปานกลาง โตเร็ว ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบ ในช่วงสั้น ๆ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจโตได้กว่า 40 ม. เปลือกสีน้ำตาล อมเทาหรือค่อนข้างดำ มีช่องอากาศประปราย เปลือกในมีกลิ่นคล้ายการบูร ลอกเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายกระดาษ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบขนาดเล็ก ร่วงง่าย ใบเรียง เวียน รูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 6.5–13.5 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบ ตัด ขอบใบจักฟันเลื่อย 2–3 ชั้น ไม่สม่ำเสมอ แผ่นใบบาง เหนียว ด้าน ล่างใบมีต่อมเป็นจุดเล็ก ๆ สีน้ำตาลอ่อนจำนวนมาก ดอกแยกเพศอยู่ บนต้นเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ช่อดอกเพศผู้แบบช่อหางกระรอก ออก ตามซอกใบ มี 2–5 ช่อ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 2 อัน ช่อดอกเพศเมีย แบบช่อกระจะ มี 3–5 ช่อ ใบประดับย่อย 2 อัน ไม่มีกลีบเลี้ยง ผลแบบ ผลเปลือกแข็งเมล็ดล่อน แบน มีปีกบาง ๆ เขตการกระจายพันธุ์ อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีน พม่า เวียดนาม ไทย การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นกระจายใน ป่าดิบเขา ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับความสูง 800–1,800 ม. ออกดอกเดือนตุลาคม–มีนาคม ติดผลเดือนเมษายน– สิงหาคม ประโยชน์ เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน มีลายสวยงาม ใช้ในการก่อสร้าง ทำพื้น เครื่องเรือน ด้ามเครื่องมือ ลังไม้ ไม้อัด เปลือกมีกลิ่นหอมคล้าย การบูร ใช้ทำกระดาษ ต้มเป็นยาบำรุงร่างกาย เจริญอาหาร แก้ปวดเมื่อย ตามร่างกาย แก้พิษงู บดละเอียดใช้ผสมแป้งทำเป็นขนมปังหรือเค้ก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เก็บผลแก่ที่มีสีน้ำตาลที่เมล็ดเริ่มร่วง นำไปเพาะทันทีในที่มีแสงรำไร อัตราการงอกค่อนข้างสูง ข้อแนะนำ ไม้โตเร็ว ต้องการแสงมาก และทนไฟ ป้องกัน การพังทะลายของหน้าดินได้ดี เหมาะสำหรับฟื้นฟูสภาพป่าดิบเขา พื้นที่ต้นน้ำในระดับสูง ปลูกผสมผสานกับสนสามใบ และก่อชนิดต่าง ๆ การปลูกควรใช้กล้าค้างปี กล้าไม้ ต้องการร่มเงาในระยะแรก ข้อมูลเพิ่มเติม อนุกรมวิธานพืชอักษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546); ต้นไม้เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of China Vol. 4 (1999)

No Comments

Post A Comment