ความรู้การเกษตร

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง
July 17, 2023

การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) ง่ายและราคาไม่แพง

ไรน้ำนางฟ้า (Daphnia) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกกุ้งขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทุกแห่งทั่วโลก ในประเทศไทยมีไรน้ำนางฟ้าหลายชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด ได้แก่ ไรน้ำนางฟ้าสยาม (Daphnia siamensis) ไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติของขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ด
July 17, 2023

คุณสมบัติของขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ด

การเลือกขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ด เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของดอกเห็ดที่ออกมา การเลือกขี้เลื่อยตามคุณสมบัติที่แนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณทำก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพและได้ดอกเห็ดที่ใหญ่และอร่อย
อ่านเพิ่มเติม
กล้วยหอมคาเวนดิช: ประโยชน์ที่น่าสนใจและวิธีการดูแล
June 12, 2023

กล้วยหอมคาเวนดิช: ประโยชน์ที่น่าสนใจและวิธีการดูแล

กล้วยหอมคาเวนดิช (Cavendish banana) เป็นพันธุ์กล้วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการค้าและบริโภคในปัจจุบัน พันธุ์กล้วยนี้มีลักษณะที่คล้ายกันทั่วโลก โดยมีเปลือกสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองอมสีเขียว และมีลักษณะที่ยาวเรียวราบๆ กล้วยหอมคาเวนดิชเป็นพันธุ์กล้วยที่มีรสชาติหวาน มีเนื้อฉ่ำน้ำ และเป็นที่นิยมในการทำกล้วยฟรีสและกล้วยไข่ทอด เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม
เพาะเลี้ยงแหนแดง: การปลูกและการใช้ประโยชน์ของแหนแดง
June 12, 2023

เพาะเลี้ยงแหนแดง: การปลูกและการใช้ประโยชน์ของแหนแดง

การเพาะเลี้ยงแหนแดง (Red Algae) เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในหลายด้าน นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงและการนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์: 1. การเพาะเลี้ยงแหนแดง:
อ่านเพิ่มเติม
เทคนิคการปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์และวิธีบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู
May 26, 2023

เทคนิคการปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์และวิธีบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู

การปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์เป็นไอเดียที่น่าสนใจและสร้างความสนใจในการปลูกพืชในพื้นที่จำกัดหรือที่ไม่สามารถใช้งานได้ในทางปกติ อย่างไรก็ตามภาวะสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาต่างก็มีความสำคัญในการปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนี่คือขั้นตอนการปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์ที่คุณสามารถลองทำได้:
อ่านเพิ่มเติม
เลี้ยงกุ้งก้ามแดง: คำถาม, วิธีเลี้ยง, แบบอินทรีย์, พันธุ์ที่ได้รับความนิยม (Thai)
May 26, 2023

เลี้ยงกุ้งก้ามแดง: คำถาม, วิธีเลี้ยง, แบบอินทรีย์, พันธุ์ที่ได้รับความนิยม (Thai)

กุ้งก้ามแดงเป็นชื่อทางวิชาศาสตร์สำหรับกุ้งในสายพันธุ์ Penaeus merguiensis หรือที่รู้จักกันในชื่อวงศ์กุ้ง Penaeidae ซึ่งเป็นกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้ามากในหลายประเทศ กุ้งก้ามแดงมีลักษณะต่างจากกุ้งอื่นๆ ด้วยก้ามแดงที่ยาวและบางสีแดงสดในส่วนปลายก้าม ลำตัวสีเขียวอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน และมีขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่ การปรุงอาหารกุ้งก้ามแดงมีหลายวิธี เช่น นึ่ง, ต้ม, ทอด, แกง, หรือนำมาใช้ในอาหารทะเลอื่นๆ อย่างเช่น ยำกุ้ง, ปาท่องโก๋, และอื่นๆ กุ้งก้ามแดงเป็นที่นิยมในการทำอาหารและมีรสชาติอร่อย และเป็นแหล่งประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม
เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม
May 19, 2023

เกษตรอินทรีย์ แบบผสมผสาน: มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุม

เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานเป็นการใช้วิธีการเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการใช้ระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ วิธีการนี้จะใช้ผสมผสานทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์และวัสดุเศษซากพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช การผสมผสานระหว่างระบบอินทรีย์และระบบที่ไม่ใช่อินทรีย์ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินและปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช โดยสามารถใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ในการควบคุมแมลงและโรคพืช เช่น การใช้สารสกัดจากพืชหรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงการลดการใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม
เปลือกทุเรียนและพันธุ์ทุเรียนเปลือกหนา: ประโยชน์ที่น่าสนใจ!
May 18, 2023

เปลือกทุเรียนและพันธุ์ทุเรียนเปลือกหนา: ประโยชน์ที่น่าสนใจ!

เปลือกทุเรียนมีหนามเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลทุเรียนจากการที่ถูกทำร้ายหรือถูกกัดกร่อนโดยสัตว์หรือแมลง เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผลทุเรียน หนามบนเปลือกเป็นองค์ป้องกันที่สำคัญ ทำหน้าที่ป้องกันการเข้าทำลายของสัตว์หรือแมลงที่อาจทำให้ผลทุเรียนเสียหาย หนามเหล่านี้มักมีรูปร่างเป็นแถบหรือเส้นขนานกันบนเปลือกทุเรียน โดยเฉพาะในพันธุ์ทุเรียนบางชนิด หนามที่มีอาจมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ของทุเรียน
อ่านเพิ่มเติม
เรียนรู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง 101
May 17, 2023

เรียนรู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง 101

มันสำปะหลัง (Cassava) เป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา มันสำปะหลังเป็นพืชที่ทนทานและสามารถปลูกได้ในเขตร้อนและแห้งได้ดี ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารหลักหรือเสริมในพื้นที่ที่มีความอ่อนแอทางการเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
“เก๊กฮวย” พืชดอกสวยของฤดูหนาวที่มาพร้อมกับความสำคัญและประโยชน์ที่น่าสนใจ
May 16, 2023

“เก๊กฮวย” พืชดอกสวยของฤดูหนาวที่มาพร้อมกับความสำคัญและประโยชน์ที่น่าสนใจ

เก๊กฮวย (Gek Huay) เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เรียกชื่อของตัวละครหนึ่งในนิยายการ์ตูนไทยที่มีชื่อเดียวกัน นิยายเรื่องนี้เขียนโดยศุภกร ดีเดือนอำนวย และเป็นการ์ตูนดังในวงการการ์ตูนไทย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มอ่านการ์ตูน และต่อมาก็ได้ถูกดัดจำนวนครั้งจนสร้างคำว่า “เก๊กฮวย” เพื่อใช้ในการเรียกผู้ชายที่มีความสามารถต่ำกว่าผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่ง คำว่า “เก๊กฮวย” ในที่นี้เป็นคำที่ใช้สำหรับการตีความในสังคมออนไลน์และเป็นภาษาวิบวับที่กลายมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือเป็นคำที่มีความเสียหายและไม่ควรถูกใช้เพื่อประชาสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังระดับสังคม
อ่านเพิ่มเติม
1 2 3 4 5