การเลือกขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ด เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของดอกเห็ดที่ออกมา การเลือกขี้เลื่อยตามคุณสมบัติที่แนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณทำก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพและได้ดอกเห็ดที่ใหญ่และอร่อย

การเลือกขี้เลื่อยสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ดสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เลือกขี้เลื่อยที่เหมาะสม: ขี้เลื่อยที่ใช้ในการปลูกเห็ดควรเป็นขี้เลื่อยจากไม้พื้นฐาน เช่น ขี้เลื่อยจากไม้สน ไม้สัก ไม้ประดู่ หรือไม้เปล่าที่ไม่มีการใช้สารเคมีหรือสีผ่านการประมาณต่ำ ควรหลีกเลี่ยงขี้เลื่อยที่มีสีสันเข้ม หรือมีกลิ่นและรสเช่นกัน เนื่องจากอาจมีสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อเห็ดได้
 2. ดัดแปลงขี้เลื่อย: คุณสามารถดัดแปลงขี้เลื่อยเพื่อให้เหมาะกับการปลูกเห็ดได้โดยการผสมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น ฟางข้าว ฟางข้าวโพด ขี้เถ้าแกลบ หรือขี้เถ้าข้าวโพด เพื่อเพิ่มความร่วนซึมของขี้เลื่อย และปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมกับการปลูกเห็ด
 3. การบำรุงและสารอาหาร: ขี้เลื่อยที่ใช้ในการปลูกเห็ดควรมีสภาพแห้งและมีความชื้นปานกลาง เพื่อให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี คุณสามารถใช้น้ำหมักจากสารอาหารเพิ่มเติมเช่น น้ำตาลทราย ธาตุอาหาร หรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของเห็ด
 4. การสร้างก้อนเชื้อเห็ด: เมื่อขี้เลื่อยพร้อมแล้ว ให้กลบไว้ในถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บไว้ในที่ร่มรำไร เหมาะสมตามเงื่อนไขของเห็ดที่คุณปลูก ควรเช็ดผิวถุงพลาสติกเปียกเพื่อเพิ่มความชื้นในถุง และเปิดถุงเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนเมื่อเห็ดเริ่มเจริญเติบโต
 5. การเตรียมพื้นที่และปลูกเห็ด: เมื่อก้อนเชื้อเห็ดพร้อมใช้งาน คุณสามารถเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกเห็ด โดยอาจใช้ถังหรือกระถาง ที่มีรูในส่วนล่างเพื่อระบายน้ำ เตรียมเสื่อที่วางก้อนเชื้อเห็ด และสำหรับการปลูกเชื้อเห็ดให้ห่างจากแสงแดดโดยเฉพาะ
 6. การดูแลรักษา: คุณต้องรักษาความชื้นในเวลาที่เห็ดเจริญเติบโตโดยให้น้ำทีละน้อย และเพิ่มระดับออกซิเจนในพื้นที่ปลูกเห็ด เช่น โดยการเปิดทิ้งประตูหรือหน้าต่างให้เห็ดได้รับอากาศสะอาด

ขี้เลื่อยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะเหมาะสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ดมากที่สุด เพราะจะทำให้เห็ดเจริญเติบโตได้เร็วและแข็งแรง ดอกเห็ดจะใหญ่และมีคุณภาพดี

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับทำก้อนเห็ดควรเป็นอย่างไร

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับทำก้อนเห็ดควรเป็นอย่างไร

ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสามารถใช้ในการทำก้อนเชื้อเห็ดได้ แต่จำเป็นต้องดำเนินการดัดแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติของขี้เลื่อยเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกเห็ดได้ดีขึ้น ดังนี้:

 1. การผสมกับวัสดุอื่น: ขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจมีความสูงในการเป็นกรด ดังนั้นควรผสมกับวัสดุอื่น เช่น ฟางข้าว ฟางข้าวโพด หรือขี้เถ้าแกลบ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะสมกับการปลูกเห็ด การผสมนี้จะช่วยเพิ่มความร่วนซึมและการถ่ายเทอากาศของขี้เลื่อย และเป็นการเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารให้กับก้อนเชื้อเห็ด
 2. การชดเชยความสูญเสียของสารอาหาร: ขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของเห็ด คุณอาจต้องเติมสารอาหารเพิ่มเติม เช่น ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชดเชยความสูญเสียของสารอาหารในขี้เลื่อย
 3. การควบคุมความชื้น: ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีความชื้นที่สูง ดังนั้นคุณควรควบคุมระดับความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเห็ด ความชื้นที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดการเป็นร่วมกันของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ และอาจทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเน่าได้
 4. การดูแลรักษา: การปลูกเห็ดบนก้อนเชื้อที่ทำจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบความชื้นและความสมดุลของสารอาหาร รวมทั้งตรวจสอบการเจริญเติบโตของเห็ดและป้องกันการระบาดของโรคพืช

การเลือกขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำก้อนเชื้อเห็ด เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของดอกเห็ดที่ออกมา การเลือกขี้เลื่อยตามคุณสมบัติที่แนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณทำก้อนเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพและได้ดอกเห็ดที่ใหญ่และอร่อย

ต่อไปนี้เป็นข้อดีของการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ด

 • ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีราคาถูกและหาได้ง่าย
 • ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีเส้นใยละเอียด ช่วยให้เห็ดเจริญเติบโตได้เร็วและแข็งแรง
 • ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีความชื้นต่ำ ช่วยลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราและแมลง
 • ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วยให้ดอกเห็ดมีรสชาติดี

หากคุณกำลังมองหาวัสดุสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ด ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นตัวเลือกที่ดีที่ไม่ควรพลาด