ชนิดวัชพืชที่สำคัญในนาข้าว

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 ชนิดวัชพืชที่สำคัญในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

หมายถึง   พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้   มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย   นาบางแห่งมีวัชพืชมาก  นาบางแห่งมีวัชพืชน้อย  และนาแต่ละแห่งก็มีวัชพืชชนิดต่างกันด้วย  เพราะการเกิดของวัชพืชในนาข้าวนั้นแตกต่างกันไปตามท้องที่และวิธีการทำนา ปลูกข้าว ปกตินาหว่านมีวัชพืชมากว่านาดำ เพราะนาดำมีการเตรียมดินดีกว่า และมีการเก็บวัชพืชออกไปจากแปลงนาก่อนการปักดำด้วย

หญ้าข้าวนก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Echinochloa crus-galli (L.) Beauv
ชื่ออื่น     barnyard grass ,หญ้าพุ่มพวง , หญ้าคอมมิวนิสต์
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ขณะต้นเล็กคล้ายข้าวมาก รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝน
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     งอกได้ในน้ำลึกถึง 6 ซม. แต่งอกได้ดีในสภาพดินชื้นแฉะ
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านน้ำตมและนาดำ


หญ้านกสีชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์     Echinochloa colana (L.) Link
ชื่ออื่น     junkle rice, หญ้าข้าวปล้อง, หญ้านก
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นใบและดอกบางทีมีสีชมพู รอยต่อระหว่างใบและกาบใบไม่มีเยื่อกันน้ำฝนและเขี้ยวกันแมลง
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     งอกได้ดีในดินชื้นถึงค่อนข้างแห้ง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้งและนาหว่านน้ำตม


หญ้าแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Ischaemum rugosum Salisb.
ชื่ออื่น     wrinkle duck-beak ,หญ้ากระดูกไก่, หญ้าก้านธูป, หญ้าสล้าง
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นแนบพื้นดินและชูยอดขึ้น ช่อดอกติดกันแน่นคล้ายธูป
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     งอกได้ดีในดินชื้น
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้งและนาหว่านน้ำตม


หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์     Leptochloa chinensis (L.) Nees
ชื่ออื่น     sprangletop, หญ้าไม้กวาด, หญ้าลิเก
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     รอยต่อระหว่างใบและกาบใบมีเยื่อกันน้ำฝนเป็นแฉก
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ดหรือลำต้น
สภาพที่เหมาะสม     งอกได้ดีในดินชื้น นาที่ปล่อยให้เทือกแห้ง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง


ผักปอดนา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Sphenoclea zeylanica Gaertn.
ชื่ออื่น     gooseweed, หญ้าจำปา, ผักพริก,ผักปุ่มปลา
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     โคนต้นที่แช่น้ำมีนวมสีขาวคล้ายฟองน้ำหุ้ม ช่อดอกคล้ายกรวยคว่ำ
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาดำและนาหว่านน้ำตมขาเขียด

ชื่อวิทยาศาสตร์     Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl.
ชื่ออื่น     monochoria, ผักอีฮีน, ผักริ้น
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ก้านใบและใบคล้ายขาเขียดลักษณะทั่วไปคล้ายผักตบชวา
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาดำและนาหว่านน้ำตม


กกขนาก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cyperus difformis L.
ชื่ออื่น     small flower umbrella plant หญ้าดอกต่อ, ผือน้อย
ประเภท/ชีพจักร     กก/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นสามเหลี่ยมเว้าลึก ดอกเป็นแฉกทรงกลมสีเขียว
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะ
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านน้ำตม นาดำและนาหว่านข้าวแห้ง


กกทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cyperus iria L.
ชื่ออื่น     umbrella sedge, rice flatsedge, กกแดง, หญ้ารังกา
ประเภท/ชีพจักร     กก/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ต้นอ่อนคล้ายหอกปลายแหลม ดอกเล็กเป็นช่อเรียงกัน 2 แถว สีเหลือง-น้ำตาล
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินเหนียวปนทรายและชื้น
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านน้ำตม นาหว่านข้าวแห้งและนาดำ


หนวดปลาดุก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Fimbristylis miliacea (L.) Vahl.
ชื่ออื่น     grass-like fimbristylis หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด
ประเภท/ชีพจักร     กก/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ต้นอ่อนแตกกอแนวเส้นตรงคล้ายพัด ดอกเป็นตุ่มสีน้ำตาล
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นไม่มีน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านน้ำตม นาหว่านข้าวแห้งและนาดำ


ผักแว่น

ชื่อวิทยาศาสตร์     Marsilea crenata Presl.
ชื่ออื่น     water clover
ประเภท/ชีพจักร     เฟิร์น/อายุมาก 1 ปี
ลักษณะเด่น     ใบเป็น 4 แฉก
ส่วนขยายพันธุ์     ไหล (stolon)และอับเรณู (spore)
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะและน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาดำและนาหว่านน้ำตม


ผักบุ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Ipomoea aquatica Forsk.
ชื่ออื่น     swamp morning glory
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุข้ามปี
ลักษณะเด่น     มีลักษณะลำต้นกลวงลอยน้ำได้ อยู่ได้ในสภาพระดับน้ำลึก
ส่วนขยายพันธุ์     ลำต้น/ เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     นาน้ำลึกที่มีทั้งสภาพดินแห้ง, ชื้น และน้ำขังลึก
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำลึก นาหว่านข้าวแห้ง นาดำ


เซ่งใบมน

ชื่อวิทยาศาสตร์     Melochia corchorifolia L.
ชื่ออื่น     wire bush
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียวและข้ามปี
ลักษณะเด่น     เติบโตในสภาพไร่ได้ หลังงอกหากมีน้ำขังก็ยังเจริญเติบโตได้
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ลุ่มและค่อนข้างดอน
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำฝน


ผักปราบนา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cyanotis axillaris Roem.& Schult.
ชื่ออื่น     spreading dayflower
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุข้ามปี
ลักษณะเด่น     ใบแหลมยาว อวบน้ำ ลำต้นเลื้อย
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ดและลำตัน
สภาพที่เหมาะสม     ขึ้นได้ในสภาพไร่หรือในที่ชื้นเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นหรือมีน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำฝน


เทียนนา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Jussiaea linifolia Vahl
ชื่ออื่น     water primrose
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสูง 25-70 ซ.ม. ขึ้นในที่ชื้น
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     เจริญเติบโตได้ในที่ชื้นหรือมีน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำฝน


โสนคางคก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Aeschynomene aspera Linn.
ชื่ออื่น     jointvetch
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     เจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำขังและน้ำท่วมสูง
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     งอกได้ดีในสภาพดินชื้นพบในสภาพที่ดินขาดไนโตรเจน
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำฝน


หญ้าหางหมาจิ้งจอก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Setaria geniculata Beauv.
ชื่ออื่น     knotroot foxtail
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ต้นสูง 50-150 ซ.ม. ชอบที่ชื้น
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     งอกพร้อมข้าวพบมากในที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาน้ำฝน


หญ้าปากควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์     Dactyloctenium aegyptium (L.)P.Beauv
ชื่ออื่น     crowfoot grass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ดอกเป็นสี่แฉก
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ที่ดอน ดินร่วนค่อนข้างแห้ง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้าตีนนก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Digitaria ciliaris (Retz.) Koel
ชื่ออื่น     southern crabgrass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ช่อดอกเป็นหลายเส้น ชูสูง
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ที่ดอน ดินร่วนค่อนข้างแห้ง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้าแพรก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Cynodon dactylon (L.) Pers.
ชื่ออื่น     bermuda grass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะเด่น     ทนแล้ง
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด/ลำต้น
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่ ค่อนข้างแห้ง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้าชะกาดน้ำเค็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์     Paspalum distichum L.
ชื่ออื่น     knot grass, couchgrass, สะกาดน้ำเค็ม
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะเด่น     การเจริญเติบโตรวดเร็ว
ส่วนขยายพันธุ์     ลำต้น
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาดำ นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้าตีนกา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Eleusine indica (L.) Gaertn.
ชื่ออื่น     goose grass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ช่อดอกเห็นชัดเจน
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


ญ้าชันกาศ

ชื่อวิทยาศาสตร์     Panicum repens L.
ชื่ออื่น     torpedo grass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะเด่น     ทนแล้ง ทนน้ำท่วมขัง ทนดินเปรี้ยว
ส่วนขยายพันธุ์     ลำต้นใต้ดิน
สภาพที่เหมาะสม     ที่ดอน ดินแห้ง ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้ารังนก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Chloris barbata (L.) Sw.
ชื่ออื่น     swollen finger grass
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ช่อดอกสีชมพู ทนดินเค็ม
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


หญ้ากุศลา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Panicum cambogiense Balansa
ชื่ออื่น     –
ประเภท/ชีพจักร     หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     มีขนยาวตามใบและลำต้น ช่อดอกสีแดง เจริญเติบโตเร็ว
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


ผักเบี้ยหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์     Trianthema portulacastrum L.
ชื่ออื่น     horse purslane
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ใบอวบน้ำ ลำต้นและใบแผ่คลุมดิน
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


ปอวัชพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์     Corchorus aestuans L.
ชื่ออื่น     east indian jew’s-mallow, กระเจานา
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นสูง ใบใหญ่คล้ายปอกระเจา
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


สะอึก

ชื่อวิทยาศาสตร์     Ipomoea gracilis R.Br.
ชื่ออื่น     morning glory, ชันอากาศ
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     เถาเลื้อยเหนียว มียาง ทนน้ำท่วมขัง
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาดำและนาหว่านข้าวแห้ง


ผักโขมไร้หนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์     Amaranthus gracilis Desf.
ชื่ออื่น     slender amaranth, ผักขม
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ใบกลม โตเร็ว
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่ ดินร่วน
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


โสนหางไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์     Aeschynomene aspera L.
ชื่ออื่น     jointvetch
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ต้นสูง ทนน้ำท่วม
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     ดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


ผักงวงช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Heliotropium indicum L.
ชื่ออื่น     indian heliotrope
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ดอกเป็นงวงยาว สีขาว ใบใหญ่ ต้นเตี้ย
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Eclipta prostrata (L.) L.
ชื่ออื่น     false daisy, white-head
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำตันตั้งตรงบางทีก็แผ่ไปตามพื้น
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่และดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง


ถั่วลิสงนา

ชื่อวิทยาศาสตร์     Alysicarpus vaginalis (L.) DC.
ชื่ออื่น     alyce clover
ประเภท/ชีพจักร     ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะเด่น     ลำต้นแผ่คลุมดิน
ส่วนขยายพันธุ์     เมล็ด
สภาพที่เหมาะสม     สภาพไร่
นิเวศนาข้าวที่ระบาด     นาหว่านข้าวแห้ง

No Comments

Post A Comment