ดินทราย ที่ใช้ในการทำนาข้าว

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ดินทราย ที่ใช้ในการทำนาข้าว

ดินทราย (Sandy soil) คือดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายจัด เกิดจากการสลายตัวของหินทรายซึ่งเป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน เช่น ดินชุดอุบลฯ ดินทรายจัดในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 5.2 ล้านไร่

ปัญหาของดินทราย
o ดินแน่น ปักดำยาก
o ไม่อุ้มน้ำ
o มีธาตุอาหารน้อย
o เมื่อใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยจะสูญเสียไปมาก

การปลูกข้าวในดินทราย

การปลูกข้าวในดินทราย
o ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
o ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด แกลบ ไถกลบฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว เลี้ยงแหนแดง
o ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ

No Comments

Post A Comment