ทองเดือนห้า

ทองเดือนห้า

31 ต.ค. 2014 ทองเดือนห้า

ทองเดือนห้า Erythrina stricta Roxb. วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) ทองเดือนห้า ชื่ออื่น ทองเหลือง (ภาคเหนือ); ทองหลางป่า (เชียงใหม่); ทองหนาม (เลย) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 25 ม. เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว หนาคล้ายไม้ก๊อก สีน้ำตาลปนส้ม ต้นและกิ่งมีหนามทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบประกอบแบบขน นกมี 3 ใบย่อย ใบย่อยรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลม โคนใบตัดมน ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน คล้ายกาบ สีม่วงแก่ กลีบดอก 5 กลีบ รูปดอกถั่ว กลีบบนมี ขนาดใหญ่สีแดงสดหรือสีส้ม ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แห้งแล้ว แตก เมล็ดรูปไต เขตการกระจายพันธุ์ เนปาล พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นทั่วไปในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าผลัดใบผสม หรือตามเขาหินปูน โดยเฉพาะป่าเสื่อมโทรม ป่าไผ่ หรือชายน้ำ ระดับความสูง 350–1,700 ม. ออกดอกเดือนมกราคม– มีนาคม ฝักแก่จัดประมาณเดือนพฤษภาคม ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ทำฟืน รากต้มดื่มบำรุงกำลัง มีดอกสีแดงสดสวยงามสามารถปลูกประดับได้ และเป็นที่ดึงดูด นกและแมลงกินน้ำหวาน ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสดคล้ายใบทองหลาง ฝักใช้เลี้ยงสัตว์ การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด เก็บฝักสีน้ำตาล ทิ้งไว้ให้แห้งและแตกออก นำเมล็ดแช่ในน้ำนาน 12 ชั่วโมง ก่อนนำ ไปเพาะในที่แสงรำไร อัตราการงอกประมาณร้อยละ 70 เมล็ดมีอายุไม่นาน จึงควรรีบเพาะ ข้อแนะนำ เป็นไม้เบิกนำ โตเร็ว ทนทานต่อไฟป่าและความแห้งแล้งได้ดี ชอบแสงแดดจัด ช่วย ปรับปรุงคุณภาพดิน รากลึก เหมาะสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ต้นน้ำทั้งในระดับต่ำและใน ระดับสูง สามารถปลูกผสมผสานกับไม้โตช้าได้หลากหลายชนิด รวมทั้งก่อต่างๆ และสักซึ่งมีระบบรากตื้น ข้อมูลเพิ่มเติม ต้นไม้เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543), เมล็ดและกล้าไม้ยืนต้น: เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ ของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543)

No Comments

Post A Comment