ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

การผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เป็นการรักษาพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวพันธุ์ดีอยู่เสมอ ไม่เสื่อม ไม่กลายพันธุ์ ทำให้ได้ ผลผลิตมีคุณภาพดี ขายได้ราคา ตามปกติเกษตรกรมีวิธีการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวของเกษตรกรอยู่แล้ว เช่นเลือกเก็บรวงข้าวที่ใหญ่ ไม่มีโรคแมลงทำลายหรือเลือกเกี่ยวจากแปลงข้าวที่งอกงามและนวดแยกเก็บไว้ต่างหาก ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์วิธีหนึ่ง แต่วิธีการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ทางราชการจะแนะนำต่อไปนี้ก็เป็นวิธีที่ง่าย เกษตรกรทั่วไปสามารถทำเองได้ เหมือนกับการปลูกข้าวโดยวิธีปักดำทั่วไป เพียงแต่เพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวดี ไม่ต้องเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ทุก ๆ 3 ปี ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี o ตรงตามพันธุ์ o ความงอกและความแข็งแรงสูง o เจริญเติบโตเร็วและสม่ำเสมอ o ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป o สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 10-20% o ประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เพราะใช้อัตราต่ำกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป

No Comments

Post A Comment