ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วย “แหนแดง” ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชน้ำชั้นดี

19 พ.ย. 2012 ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วย “แหนแดง” ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชน้ำชั้นดี

แหนแดง ปุ๋ยพื้นน้ำ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศสมาชิก ช่วยเหลือสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทต่อการผลิตอาหารป้อนประชากรโลก ประเทศไทย อย่างกระทรวงเกษตรฯได้ขานรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2555 หรือ World Food Day ขึ้น น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า…การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก (Agricultural Cooperatives-Key to Feeding the World)” ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งนำสินค้าคุณภาพผลิตโดยสหกรณ์มาจัดจำหน่าย และ…หนึ่งในจำนวนนี้มีข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ลำพระเพลิง ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในงานวันอาหารโลก 4 คน จากประเทศ มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และประเทศไทย คือ นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ในฐานะเกษตรกรผู้ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ตำเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งปลูกข้าวต้นเดี่ยวโดยใช้แหนแดง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุน ได้ผลผลิตมาก ขายได้ราคา แหนแดง ปุ๋ยพื้นน้ำ นางสาวสุมาลี เปิดเผยว่า…นับย้อนหลังไปสัก 10 ปี เห็นสมาชิกของสหกรณ์หลังขายผลิตผลกันแล้ว พอหักลบกลบหนี้นั้นเหลือน้อย ทุนส่วนใหญ่ที่ลงไปจะเป็นในเรื่องปุ๋ยเคมี ดังนั้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย บวกกับให้บ้านเราเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย จึงเริ่มหันมาส่งเสริมให้ทุกคนหันมาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งจากที่เราเคยไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ ที่นั่นจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต การผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค “…โดยเริ่มแรกได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยสุรนารี วิจัยเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดการดิน น้ำ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้แหนแดง ซึ่งพืชน้ำดังกล่าวเป็นปุ๋ยพืชสด เหมือนยูเรียที่ช่วยดึงไนโตรเจนจากอาหารทำให้พืชเจริญเติบโตได้…” สำหรับกระบวนการจัดการ เริ่มจากเตรียมแปลงข้าวสำหรับเลี้ยงแหนแดง จากนั้นหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพรองพื้นแปลงที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วหว่านแหนแดงลงแปลงก่อนการปักดำ 2 สัปดาห์ ปล่อยน้ำให้น้อยลง (ดินเป็นขี้เลน) ทำแถวปลูกให้เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมกับหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงบนแปลง ที่เตรียมไว้อีกครั้งก่อน จากนั้นจึงปักดำข้าวแบบต้นเดี่ยว โดยรากอยู่ในแนวนอนตั้งฉากกับลำต้น หลังจาก 1-2 วัน ให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงลึกประมาณ 2 เมตร แล้วจึงหว่านแหนแดงให้ทั่วแปลงในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อ 20 ตารางเมตร วิธีนี้นอกจากลดต้นทุนแล้วยังช่วยแก้ปัญหาเมล็ดข้าวลีบไม่ออกรวงได้อีกด้วย แหนแดง ปุ๋ยพื้นน้ำ ปัจจุบันสหกรณ์ลำพระเพลิงสามารถสร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นทั้งในประเทศ และเตรียมพร้อมที่จะโกอินเตอร์ไปยังตลาดต่างประเทศทั้งจีน รวมทั้งภูฏาน เร็วๆนี้. [code] ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/305780 [/code]

No Comments

Post A Comment