ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

15 ก.พ. 2013 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักวัสดุ อินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติ ที่มีปริมาณ ธาตุอาหารหลักของพืชสูง ซึ่งเกิดจากกิจกรรม ของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปร สภาพธาตุอาหารให้อยู่ใน รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง วัตถุดิบ

ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบชนิดต่างๆ

เทคโนโลยีการผลิต

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และสารเร่ง พด.9

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วิธีการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2

 • เจือจางกากน้ำตาล ต่อ น้ำ อัตราส่วน กากน้ำตาล 5 กิโลกรัมต่อน้ำ 50 ลิตร
 • ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให้ เข้ากัน
 • ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่ม โดยขยายเชื้อเป็นเวลา 3 วัน

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. ผสมกากถั่วเหลือง รำละเอียด มูลสัตว์ หิน ฟอสเฟต มูลค้างคาว และกระดูกป่น พร้อมกับใส่สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง โดยคลุกเคล้าให้เข้ากัน และปรับความชื้นให้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้ว จำนวน 26 ลิตร
 2. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้มีความสูง 20-30 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น
 3. หมักเป็นเวลา 9-12 วัน หรือไว้จนกระทั่ง อุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง
 4. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่ง พด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมักไว้ 3 วัน

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

 1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่มีความเพียงพอต่อ ความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
 2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช
 3. มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช
 4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
 5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทน ปุ๋ยเคมี
 6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ง่าย

ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง หมายเหตุ : ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จะมีปริมาณแตกต่างกันขึ้นกับชนิดและวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-2875 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]  

No Comments

Post A Comment