พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

เมื่อมองถึงประเทศผู้ผลิตข้าว ประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ จีน รองลงมาคือ อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม และไทย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตอันดับ 6 ของโลก แต่ในทางกลับกันไทยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของทั่วโลก

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ชัยนาท 1

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 วัน

ลักษณะเด่น • เมล็ดยาว คุณภาพดี ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล * ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สุพรรณบุรี 1

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 115 วัน

ลักษณะเด่น • ผลผลิตสูง ค่อนข้างต้านทานโรค และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพธรรมชาติ • ทนต่ออากาศหนาวเย็นในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และใบจุดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง * ล้มง่าย


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สุพรรณบุรี 3

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 วัน

ลักษณะเด่น • ผลผลิตสูง • ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล • ทนต่ออากาศหนาวเย็นในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง * ระยะแตกกอสูงสุดข้าวมักแสดงอาการใบเหลือง ให้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าลดอาการ


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง พิษณุโลก 2

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 105 -110 วัน

ลักษณะเด่น o ผลผลิตสูง เมล็ดยาว คุณภาพดี o ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล o ต้นแข็งไม่ล้ม

ข้อควรระวัง o ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง และโรคดอกกระถิน o ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปทุมธานี 1

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 110 -115 วัน

ลักษณะเด่น • มีกลิ่นหอม คุณภาพข้าวสุกเหมือนข้าวขาวดอกมะลิ 105 • ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ข้อควรระวัง * ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก * ไม่เหมาะที่จะปลูกฤดูนาปรังในเขตภาคเหนือเพราะจะกระทบอากาศร้อนจัดในช่วงข้าวออกดอก ทำให้คุณภาพการสีต่ำ


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง บางแตน

ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 95 -105 วัน

ลักษณะเด่น • อายุสั้น • ผลผลิตสูง ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง * ไม่ทนต่ออากาศหนาวเย็นในช่วงข้าวตั้งท้อง และออกดอก


พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สันป่าตอง 1

ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 120 -125 วัน

ลักษณะเด่น • ผลผลิตสูง • ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง • ปลูกได้ตลอดปี ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม * ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและบั่ว


พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ขาวดอกมะลิ 105

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 20 – 25 พ.ย.

ลักษณะเด่น • มีกลิ่นหอม คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี • ทนแล้ง ทนดินเค็มและดินเปรี้ยว ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง * และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง กข15

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 10 พฤศจิกายน

ลักษณะเด่น • มีกลิ่นหอม คุณภาพข้าวการรับประทานเหมือนขาวดอกมะลิ 105 • อายุเบา • ทนแล้งพอสมควร ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง * ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และบั่ว


พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง พิษณุโลก 3

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 5-10 ธันวาคม

ลักษณะเด่น • ผลผลิตสูง • คุณภาพการสีดี • ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย • ข้าวสุกนุ่ม ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง * และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง กข6

ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยว 20 พฤศจิกายน

ลักษณะเด่น • คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีกลิ่นหอม ข้อควรระวัง * ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล * ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบหงิก โรคคอรวงเน่า และโรคใบจุดสีน้ำตาล

No Comments

Post A Comment