พันธุ์ข้าวแดงหอมไม่ไวต่อช่วงแสง

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวแดงหอมไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ –     ข้าวหอมกุหลาบแดง (Red Rose Rice) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     KDML105R-PRE-5*4 / ไออาร์64 ประวัติพันธุ์ –     พ.ศ. 2529 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้รับรวงข้าวแดงหอมจำนวนหนึ่งจากสถานีทดลองข้าวสุรินทร์ จึงทำการปลูกคัดเลือกและแยกสายพันธุ์ชนิด ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าออกจากกัน –     พ.ศ. 2531 นายสมเดช อิ่มมาก นักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้นำข้าวแดงหอมสายพันธุ์ KDML105R-PRE-5 เป็นพันธุ์แม่ผสมกับ IR64 และผสมย้อนกลับ (Back Cross) ไปหาพันธุ์แม่ 3 ครั้ง –     พ.ศ. 2533 ได้ให้รหัสเป็นคู่ผสมของศูนย์วิจัยข้าวแพร่เป็น PRE90020 –     พ.ศ. 2534 – 2537 นำสายพันธุ์ข้าวที่ได้ไปปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้สายพันธุ์ดีเด่นจำนวน 10 สายพันธุ์ –     พ.ศ. 2537 พบว่า สายพันธุ์ PRE90020-R36-PSL-8-3-14-3 เป็นสายพันธุ์ที่เป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง และมีลักษณะต่างๆตามต้องการ –     พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยข้าวเสนอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเป็น พันธุ์ข้าวทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า ข้าวหอมกุหลาบแดง ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 90 – 100 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 123 วัน –     ลำต้นแข็ง กอตั้งตรง แตกกอดี –     รวงแน่นปานกลาง –     ใบมีสีเขียว แก่ช้า ใบธงตั้งตรง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     ท้องไข่น้อย –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.0 x 7.3 x 1.6 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 13.9 % ผลผลิต –     ประมาณ 750 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     เป็นข้าวที่ให้ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม –     ข้าวสุกนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมเหมือนขาวดอกมะลิ 105 ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     ควรปลูกในพื้นที่เฉพาะ เพื่อป้องกันปัญหาเมล็ดปะปนกับข้าวขาว

No Comments

Post A Comment