พุทรา

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 พุทรา

“พุทรานมสด” คู่แข่ง “แอปเปิ้ลจีน” ไม้ผลที่น่าจับตา พุทรานม สด(Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสาย พันธุ์”ฮันนี่ จูจุ๊บ”(Jujub Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจาก ประเทศอินเดีย โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพันธุ์ใหม่ที่มีการ เจริญเติบโตดี  สามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทาน ต่อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งยังให้ผลดก เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ของไทยด้วย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ได้เล็งเห็นโอกาสที่ จะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงร่วมกับบริษัทกรี นเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพุทรานมสดเพื่อสร้าง รายได้ ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี การปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเชิง การตลาดนำการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของวงการ สินค้าเกษตรไทย ที่น่าจับตา คุณอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กล่าวว่า จากการที่ ส.ก.ก. ได้ร่วมกับบริษัทกรีน เฟรชฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมา ให้ปลูกพุทรานมสดป้อนตลาดในรูปแบบคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ภายใต้โครงการไตรภาคีมาตั้งแต่ปี 2550 ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 153 ราย พื้นที่การผลิตรวม 572 ไร่ แยกเป็น อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 81 ราย พื้น ที่ปลูก 321 ไร่ และอำเภอแม่วงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 72 ราย พื้นที่การผลิต 251 ไร่ ขณะนี้ผลิตพุทรานมสดของเกษตรกรเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ถือเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน จีน แคนาดา ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่ตลาดภายในประเทศก็มี ความต้องการสูงเช่นเดียวกัน โดยบริษัท กรีนเฟรชฯ ได้ป้อนผลผลิตพุทรานมสดให้กับห้างเทสโก้โลตัส ซึ่งมีออเดอร์สูงวันละ 7 ตัน แต่เกษตรกรยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด หากสามารถขยายพื้นที่ปลูกและเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น อนาคตเชื่อว่าพุทรานมสดจะสามารถแข่งขันกับผลไม้นำเข้า เช่น แอปเปิ้ลจากจีนได้อย่างแน่นอน ทางด้านคุณสมศักดิ์ กีรติเสริมสิน ประธานกรรมการบริษัทกรีนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวถึงการส่งเสริมการผลิตพุทรานมสดว่า เกษตรกรในโครงการฯ ทั้งหมดใช้เทคนิคการปลูกพิเศษด้วย “ปุ๋ยนมสด” ซึ่งผลิตจากจุลินทรีย์ที่คัดจากสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นนำมาเลี้ยงด้วยนม วัวสดเพื่อเพิ่มปริมาณ แล้วใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:20 ฉีดเข้าใจ้ดินระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 30 ซม. เป็นระยะๆ จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต จะทำให้พุทรามีความหวานประมาณ 14-16 บริกซ์ ผลมีขนาดดตสม่ำเสมอ หวานกรอบ เมื่อรับประทานจะมีกลิ่นน้ำนม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “พุทรานมสด” การปลูกพุทรานมสดสามารถปลูกไดทั้งในพื้นที่ดอนและที่ราบลุ่มยกเว้นพื้นที่ ที่เป็นดินเหนียว (ดินที่น้ำไม่ไหลผ่าน) และดินทรายล้วนปลูกไม่ได้ สภาพอากาศในช่วงกลางวันและกลางคืนควรมีอุณหภูมิแตกต่างกัน 10 องศาเซียลเซียส จะดีที่สุด เพราะจะช่วยให้ความหวานของพุทราเพิ่มขึ้น 2 บริกซ์ ถ้าอุณหภูมิระหว่างกลางวัน-กลางคืนไม่แตกต่างกัน ความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 11 บริกซ์ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพุทรานมสดประมาณ 700-800 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตปีละ 280 ตัน โดยสัดส่วน 70 % ป้อนตลาดภายในประเทศและ 30 % ส่งออกเนื่องจากประปริมาณผลผลิตน้อย กรีนเฟรชฯ จึงส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ใกล้ก่อน ขณะที่หลายประเทศเริ่มยอมรับในรสชาติพุทรานม โดยเฉพาะตลาดสิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความต้องการนำเข้าสูงมาก ภายใน 2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเพิ่มปริมาณสินค้าและขยายการส่งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศดังกล่าวได้ จากศักยภาพของพุทรานมสดในอนาคตสามารถแข่งขันกับแอปเปิ้ลได้ และมีแนวโน้มดีด้วย อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผู้นำเข้า ลุงหอม บุญหล้า วัย 56 ปี อยู่เลขที่ 36 หมู่ 18 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไตรภาคี(พุทรานมสด) กล่าวว่า เดิมครอบคัวลุงปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังในที่ดิน ส.ป.ก.ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 10 ไร่ แต่พืชดังกล่าวมักประสบปัญหาราคาตกต่ำแทบทุกปี มื่อปี 2500 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และบริษัทกรีนเฟรชฯ ได้เข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพุทรานมสดแบบประกันราคารับซื้อ จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกพุทรานมสดแทน เพราะเห็นว่าปลูก 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 15 ปี หากมีระบบการจัดการที่ดี พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกพุทรานมสดได้ 64 ต้นใช้ระยะปลูก 55 เมตร หลังปลูก 6-7 เดือน ก็สามารถเก็บผลขายได้ ซึ่งปัจจุบันผลผลิตพุทรานมสดจากไร่ลุงออกสู่ตลาดแล้ว 7-8 ตันโดยส่งให้กับบริษัท กรีนเฟรชฯ ในราคาประกันขั้นต่ำ กิโลกรัมละ 23 บาท สิ้นค้าแบ่งเป็น 4 เกรด คือ เกรดAAA เกรดAA เกรดA(สำหรับส่งออก) และเกรดB (ป้อนตลาดโมเดิร์นเทรด) ปีนี้ครอบครัวลุงมีรายได้จากการจำหน่ายพุทรานมสดกว่า 100,000 บาท

No Comments

Post A Comment