มะนาว ชื่อทางวิทยาศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมะนาวคือ Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle ซึ่งเป็นสมุนไพรตระกูลส้ม (Rutaceae) ซึ่งเป็นต้นไม้เล็ก ๆ มีลำต้นเล็ก ๆ สูงประมาณ 2-5 เมตร ใบเล็ก ๆ เรียงต่อเนื่องกันแบบคู่ ก้านใบสั้น ใบเล็กมีรูปร่างรีแบบวงกลม เรียงต่อเนื่องกัน ลำต้นและกิ่งไม้มีหนามเล็กน้อย ลำต้นมีระบบรากลึกหรือย่อยต่ำ ดอกมีกลิ่นหอม และลูกมะนาวเป็นผลเล็ก ๆ มีเปลือกบาง สีเขียวหรือเหลือง ช่วงแก่มักมีสีเหลืองอมน้ำตาล ซึ่งภายในจะมีเนื้อเยื่อละเอียด และมีเมล็ดเล็กๆ ประมาณ 10-12 สีน้ำตาลอมเขียว โดยมะนาวสามารถออกผลได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีฤดูกาลกำหนด

มะนาว, ปลูกมะนาว, พันธุ์มะนาว, ราคามะนาว, สรรพคุณมะนาว, ตลาดมะนาว, มะนาวจากสวนป่า

ประโยชน์ของมะนาว และวิธีใช้ที่ถูกต้องสำหรับสุขภาพ

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจากมีสารอาหารที่สำคัญอย่างวิตามินซีสูง นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากเปลือกมะนาวที่ช่วยลดความอักเสบและป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีวิธีใช้มะนาวในการดูแลสุขภาพได้อีกหลายวิธี เช่น การผสมน้ำมะนาวเข้ากับน้ำเปล่าและน้ำผึ้งเพื่อช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย การเตรียมเครื่องดื่มสดชื่นด้วยน้ำมะนาว และการใช้มะนาวเป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

การปลูกมะนาว ต้องทำอย่างไร?

การปลูกมะนาวเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและดินที่หลากหลายในประเทศเรา

ขั้นตอนและเทคนิคในการปลูกมะนาว:

 1. เตรียมดินและบริเวณปลูก: เลือกที่ปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอและดินร่วนซุย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน
 2. การเลือกพันธุ์มะนาว: เลือกพันธุ์มะนาวที่เหมาะกับพื้นที่ปลูกและมีความต้านทานต่อโรคและแมลง
 3. การปลูก: ใช้ต้นกล้ามะนาวที่มีอายุประมาณ 6-8 เดือน ปลูกในรูปแบบหลุมหรือแถว และระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5-6 เมตร
 4. การดูแลรักษา: ให้น้ำสม่ำเสมอ รดปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นมะนาว ตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือเป็นโรคออกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลง
 5. การเก็บเกี่ยว: เก็บผลมะนาวเมื่อสุกและเห็นสีเหลืองโทนน้อยๆ หรือเมื่อผิวมะนาวเริ่มเงา และตัดกิ่งที่เป็นผลเน่าหรือเสียหายออก

ข้อควรระวัง: ควรเลือกพันธุ์มะนาวที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังควรเลือกสถานที่ปลูกที่ไม่มีการใช้สารเคมีอันตรายและมีการระบายอากาศดีเพื่อให้มะนาวเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

ราคามะนาวข้อมูลเชิงสถิติ และโอกาสทางธุรกิจ

ข้อมูลราคามะนาวขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ฤดูฝนมะนาวจะมีจำหน่ายมากกว่า และราคาอาจถูกลง ในขณะที่ฤดูแล้งอาจมีปัญหาเรื่องการขายเนื่องจากผลผลิตน้อยลง ราคามะนาวยังขึ้นอยู่กับการคัดสรรพันธุ์มะนาว ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และตลาดปลีกต่างๆ ที่มีการจัดซื้อจัดขายสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง

โอกาสทางธุรกิจของมะนาวมีอยู่หลายอย่าง เช่นการปลูกและจำหน่ายผลมะนาวแก่สถานที่ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางการส่งออกมะนาวไปยังตลาดระหว่างประเทศที่มีความต้องการมะนาวสดหรือผลิตภัณฑ์จากมะนาวเช่น น้ำมะนาว มะนาวอบแห้ง และสารสกัดจากมะนาว เป็นต้น

ข้อมูลราคามะนาวย้อนหลัง 10 ปีขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและสถานที่ของการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม สามารถดูข้อมูลราคามะนาวของปีล่าสุดได้จากเว็บไซต์ กรมการค้าภายใน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเว็บไซต์ของสหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นใกล้บ้าน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลราคามะนาวประจำปี 2564 (2021) จากกรมการค้าภายใน แสดงให้เห็นว่าราคามะนาวเฉลี่ยต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 21.12 บาท โดยมีช่วงราคาต่ำสุดอยู่ที่ 5.14 บาทและราคาสูงสุดอยู่ที่ 54.29 บาทต่อกิโลกรัม

อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลราคามะนาวย้อนหลังได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีข้อมูลราคามะนาวย้อนหลังได้ถึง 5 ปี หรือเว็บไซต์ราคาเกษตรอื่น ๆ ที่มีการรายงานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรในประเทศไทย

พันธุ์มะนาว การปลูกมะนาวในประเทศไทย พันธุ์ที่เหมาะสมก็มีหลายพันธุ์ดังนี้

 1. มะนาวน้ำผึ้ง: เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างแข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สูง และมีราคาขายที่สูง
 2. มะนาวหวานธนู: เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อหวาน และเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ร้อนและชื้น
 3. มะนาวจากสวนป่า: มะนาวจากสวนป่ามักจะมีขนาดเล็กกว่า รสชาติเปรี้ยวและหวานตามธรรมชาติ และมีลักษณะเนื้อที่น้อยกว่ามะนาวที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมะนาวจากสวนป่ามักนิยมใช้สำหรับการทำน้ำผลไม้
 4. มะนาวไทย: เป็นพันธุ์มะนาวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย มีลักษณะเนื้อหนาแน่น รสชาติเปรี้ยว-หวาน และมีเมล็ดน้อย สามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ร้อนและหนาว
 5. มะนาวหมอนทอง: เป็นพันธุ์มะนาวที่มีลักษณะเนื้อหนาแน่น รสชาติเปรี้ยวหวาน และมีเมล็ดน้อย นิยมใช้สำหรับการทำน้ำผลไม้และอาหารต่างๆ
 6. มะนาวกระดูกงู: เป็นพันธุ์มะนาวที่มีลักษณะเนื้อกรอบ รสชาติเปรี้ยว นิยมใช้สำหรับการทำน้ำปลาและอาหารเมือง
 7. มะนาวหอมลำไย: เป็นพันธุ์มะนาวที่มีลักษณะเนื้ออ่อน หอม รสชาติหวาน-เปรี้ยว นิยมใช้สำหรับการทำน้ำผลไม้

สายพันธุ์อื่นๆ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกและดูแลมะนาว สามารถติดตามได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การณ์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร

แนวโน้มตลาดรับซื้อมะนาวในประเทศไทย

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีตลาดรับซื้อและตลาดส่งออกในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย โดยเป็นมะนาวที่ปลูกเพื่อการค้าที่มีตลาดที่ใหญ่ในท้องตลาดภายในประเทศ ส่วนใหญ่มะนาวจะถูกนำเข้าเพื่อขายในช่วงที่ฤดูมะนาวในประเทศไทยจะหมด หรือเก็บเกี่ยวไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศ ตลาดรับซื้อมะนาวในประเทศไทยประกอบด้วยตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ โดยมีตลาดต่างๆ เช่น ตลาดอินทร์บุรีในจังหวัดชลบุรี ตลาดบางแคในกรุงเทพมหานคร และตลาดภาคใต้ เช่น ตลาดกันตังในจังหวัดตรัง ตลาดสามัคคีในจังหวัดสงขลา โดยมะนาวจะมีราคาขึ้นลงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ตลาดรับซื้อมะนาวในประเทศไทยมีหลายแหล่ง โดยมะนาวที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายในตลาดภายในประเทศไทยด้วย ซึ่งตลาดรับซื้อมะนาวที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยคือตลาดศรีสะเกษซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้ามะนาวในภาคอีสานและยังมีตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดปากช่อง ตลาดน้ำพอง และตลาดน้ำตกพระ

ในขณะนี้ ราคามะนาวขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ฤดูกาล และปริมาณสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้วราคามะนาวในประเทศไทยจะมีอยู่ในช่วงระหว่าง 10-30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในช่วงฤดูกาลที่มีการเก็บเกี่ยวมะนาวมากขึ้น อาจมีการลดราคาลงได้หรือมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น

ประโยชน์และสรรพคุณใบมะนาว

ใบมะนาวมีประโยชน์ดังนี้

 1. ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เช่น น้ำปลาผัดพริกเผาหรือยำวุ้นเส้นมะนาว
 2. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องปรุงรส เช่น น้ำจิ้มแจ่วเค็ม หรือซอสมะนาว
 3. ใช้เป็นวัตถุประกอบในการผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำมะนาวสกัด, น้ำผึ้งมะนาว, และเบียร์มะนาว
 4. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง เช่น สบู่มะนาว, แชมพูมะนาว, หรือครีมมะนาว
 5. ใช้ในการทำสมุนไพรและยาหม่อง เช่น ยาหม่องลดกระหายใน, ยาแก้ปวดศีรษะ หรือยาลดไข้
 6. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น ใช้ในการผลิตปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืช

โดยสารสำคัญที่อยู่ในใบมะนาวประกอบด้วยวิตามินซี และสารอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม, และเหล็ก ซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเช่นกัน