มะเขือยาว (Eggplant) เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในดินทุกสภาพ ค่ากรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ปลูกได้ตลอดปี ราคาขายอยู่ประมาณ 20-40 บาท นิยมนำมาประกอบอาหารหลายประเภท เช่น ทอดใส่ไข่จิ้มน้ำพริกกะปิ ผัดกับหมูก็อร่อย หรือจะเอามาเผาแล้วเป็นผัดเคียงกับเมนูแกงเผ็ดก็ได้

วิธีการปลูกมะเขือยาว เริ่มจากการเพราะเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว

  1. นำเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวมาแช่ในน้ำซึ่งใช้สาหร่ายผงในอัตราส่วนกรัม10กรัม/น้ำ20ลิตร+ เชื้อราไตรโครเดอร์มา 200ซีซี/น้ำ20ลิตร +สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ 2ซีซี/น้ำ20ลิตร ทิ้งไว้1คืนเพื่อส่งเสริมให้การงอกของเมล็ดและสำคัญยิ่งกว่าคือกำจัดเชื้อโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้มะเขือยาวมีความต้านทานโรคพืชมากกว่าปกติ
  2. เทคนิคการเพาะที่ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนย้ายปลูกจะต้องเพาะเมล็ดให้งอกก่อนในวัสดุเพาะอย่างอื่น พีทมอสและขุยมะพร้าว โดยใช้ถาดหลุมเป็นที่เพาะเมล็ดเกลี่ยวัสดุเพาะให้เต็มหลุมถาดเพาะ ฝังเมล็ดมะเขือยาว 1/4 นิ้วลึก เกลี่ยกลบด้วยวัสดุเพาะการงอกของกล้ามะเขือยาวต้องการอุณหภูมิดินประมาณ 26.6-32.2 องศา

หลังจากนั้นรดน้ำโดยใช้หัวสเปรย์ละเอียดให้ละอองน้ำเพื่อให้วัสดุเพาะชื้นเมล็ดจะงอกใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน หลังจากนั้น ในวัสดุเพาะสำเร็จรูปที่อยู่ในถาดเพาะใช้เวลาอีก 14-15 วัน จึงนำต้นกล้าย้ายปลูกได้ต้นกล้าที่จะย้ายลงปลูกในแปลงควรมีอายุการเพาะประมาณ1เดือนจึงย้ายไปปลูก ซึ่งต้นกล้าจะต้องมีใบ 6-7 และความสูง 10-12ซม. สูงส่วนต้นกล้าที่เล็กและอ่อนแอให้เกษตรกรถอนทิ้งไม่ต้องนำไปปลูก

มะเขือยาวเผาบนเตา

ในการเพาะกล้ามะเขือยาวนี้เกษตรกรที่เป็นมืออาชีพหรือเพาะในปริมาณมากควรวางถาดเพาะในเรือนกระจกหรือโรงเพาะชำที่เป็นผ้ายางพลาสติกสีขาวใสเป็นกระบวนการอบนั้นเองวิธีการนี้จะทำให้กล้ามะเขือยาวเจริญเติบโตได้ดีและไม่มีแมลงรบกวนแต่วิธีนี้เมื่อได้ขนาดแล้วต้องนำถาดเพาะมาวางในที่ร่มมีแสงรำไรก่อนย้ายต้นกล้า3-4วัน

เพื่อให้ต้นกล้ามะเขือยาวปรับตัวกับความร้อนและอุณหภูมิภายนอกเนื่องจากการอบจะทำให้เซลล์พืชขยายตัวได้ดีแต่ไม่ค่อยจะแข็งแรง ในขั้นตอนนี้เกษตรกรการรักษาดูแลต้นกล้าเพื่อหลีกเลี่ยงต้นแคระแกรนจากแมลงเช่นเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยจักจั่นต้องจะมีการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการนำไวรัสเข้าสู่กล้ามะเขือยาว

วิธีการปลูกมะเขือยาวที่เหมาะสม

  1. แนะนำให้เกษตรกรเริ่มการปลูกโดยก่อนปลูก1วันให้เกษตรกรรดน้ำในแปลงปลูกให้เกิดความชื้นในชั้นดิน ขุดหลุมขนาด 30×30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับฮิวมิคผง+ปุ๋ยเคมี 24-7-7 (1ช้อนชา) ใส่ลงไปในหลุมปลูกมะเขือยาวสูงขึ้นมาจากก้นหลุม 10-15เซนติเมตร ตอกหลักไม้ไผ่รวกที่มีความยาว 1-1.5 เมตร ลงไปในกลางหลุม
  2. เมื่อเตรียมหลุมปลูกพร้อมแล้วให้เกษตรกรทำการย้ายถาดเพาะลงไปในแปลงปลูก ปลูกแล้วกลบด้วยดินผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราส่วนดิน2:ปุ๋ยหมัก1ส่วน จากนั้นทำการผูกต้นกล้ามะเขือยาวกับหลักเลือกใช้เชือกยางยืดหรือเศษผ้าเนื่องจากกล้ามะเขืออ่อนและหักง่ายเมื่อเจอลมแรง ในกรณีที่ไม่ผูกมัดต้นจะเอียงและล้มไม่ตั้งตรงเมื่อติดผลจะหักและผลของมะเขือยาวจะตั้งพื้นทำให้รูปร่างไม่สวยราคาไม่ดี หลักจากปลูกแล้วทำการเปิดระบบน้ำรดน้ำให้ชุ่มชื้นทั้งแปลง
มะขือขาวหั่นชิ้น

การให้ปุ๋ยสำหรับมะเขือยาว

การรักษาระดับความสมดุลของสารอาหารตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตยาวปุ๋ยคอกอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกสัตว์ปีก ขี้โคขุน ขี้หมูเนื้อ ขี้ไก่เนื้อ ใช้โรยบริเวณรอบๆ โคนต้นทุกๆ 3 เดือนในอัตรา1กระป๋องต่อต้น (ปริมาตร5ลิตร) หรือ200-300 กก. / ไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตรา1ช้อนโต๊ะต่อต้นสูตรปุ๋ยสำหรับมะเขือยาว N: P: Kส่วนผสมเช่น 5: 7: 4 ใช้ครั้งแรกเมื่อต้นมะเขือยาวสูง 30 ซม.และที่สองหลังจากชุดแรกของให้ผลแล้วในช่วง 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพการเจริญเติบโตและปริมาณของผลมะเขือยาว จะทำให้ผลิตดีและได้ตามใจผู้ปลูก

การเก็บผลมะเขือยาวมารับประทานหรือจำหน่าย

สำหรับมะเขือยาวนั้น สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาก่อนที่จะให้มีขนาดเต็มที่ โดยปกติเขือยาวจะให้ผลภายใน 60-70 ทยอยตัดทุก2-3วันครั้ง ในการตัดมะเขือยาวควรใช้กรรไกรที่สะอาดเนื่องจากขั้วอาจติดเชื้อโรคพืชได้ ตัดที่ขั้วโดยทยอยเก็บผลอ่อนที่โตได้ขนาดระยะส่งตลาด นำมาบรรจุใส่ถุง หรือเข่งรอส่งตลาด ไม่ต้องห่วงเรื่องของการขายเพราะมะเขือยาวเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอย่างมาก มีการใช้งานและซื้อขายกันตลอดในตลาดผักสดทั้วไปกันเลย เดินตลาดที่ไหนๆก็เจอ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับชาวเกษตรอินทรีย์กันไม่มากก็ไม่น้อยนะครับ