ว้านกวักแม่ทองใบ

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 ม.ค. 2011 ว้านกวักแม่ทองใบ

ว่าน”กวักแม่ทองใบ” ว่านกวักแม่ทองใบ เป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะกลมคล้ายหอมหัว ใหญ่ ผิวนอกของหัวมีสีเขียวอ่อน เนื้อในหัวสีขาว มองดูเผินๆ จะเหมือนกับต้น พลับพลึง แต่ไม่ใช่เพราะไม่มีลำต้นเหนือดินอย่างพลับพลึง มีก้านใบแตกออกจาก หัว โคนของก้านใบเป็นกาบสั้นๆ ก้านใบด้านบนแบนแต่ด้านหลังนูน กลางใบมีร่อง สีเขียวเข้ม ใบยาวประมาณ 25-30 ซม. หน้าใบเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัด มีความ หนาพอประมาณ แตกใบออกเป็น 2 ข้างสลับกันข้างละใบ เป็นใบรูปหอก ปลายใบมน แหลม โคนค่อยๆ สอบเข้าหาก้านใบ ดอกสีขาว เหมือนดอกพลับพลึง มีเกสรสี เหลือง กลิ่นหอม มีก้านช่อดอกยาว ออกดอกเป็นกลุ่ม กลุ่มละหลายดอก มีกลีบดอก ขนาดเล็กสีขาวโคนกลีบดอกมีผังผืดสีขาวเชื่อมระหว่างกลีบดอก ชื่อวิทยาศาสตร์: Hymenocallis spp. วงศ์: AMARYLLIDACEAE(วงศ์พลับพลึง) ชื่อสามัญ: – ชื่ออื่นๆ: – ลักษณะทั่วไป: ลักษณะสังเกตุ : ลักษณะหัวของว่านกวักแม่ทองใบ เหมือนกับหอมหัวใหญ่ นักเล่นว่านมือใหม่ไม่ควรซื้อหัวมาปลูก เพราะตาอาจไม่ถึง อันว่านที่มีลักษณะเหมือนกับหอมหัวใหญ่นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ตรงนี้จะขออธิบายไว้เพื่อประกอบการพิจารณา สำหรับลักษณะหัวของว่านกวักแม่ทองใบนี้ผิวนอกของหัวจะเป็นสีเขียวอ่อน เนื้อในของหัวนั้นสีขาวลักษณะลำต้นนั้นไม่สูง ลำต้นจะเกิดขึ้นมาจากก้านของใบที่แทงจากหัวขึ้นมาเป็นลำต้น ใบจะสีเขียวเข้ม เป็นร่องแบน ลักษณะใบจะเหมือนกับพายขนาดเล็กที่ใช้กวนขนม เหตุนี้จึงมีการเรียกกวักแม่ทองใบเป็นกวักใบพายในบางครั้ง ข้อสังเกตอีกอย่างคือความหนาของใบนั้นหนาพอประมาณไม่มากนัก ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็ตรงด้านหน้าของใบจะเป็นสัน ส่วนดอกนั้น จะเป็นก้านชู ดอกเป็นพุ่มสีขาวเหมือนพลับพลึงสวยงามมาก เมื่อบานเต็มที่จะมีลักษณะกวักให้เห็น ในดอกสีขาวจะมีเกสรสีเหลืองกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ ประโยชน์ใช้สอย : ในวงการตลาดว่านปัจจุบัน ว่านกวักแม่ทองใบนี้จัดอยู่ในขบวน “ว่านหลัก” คึกคักพอสมควร ทั้งในด้านสนนราคาและการแสวงหาของบรรดาท่านที่นิยมว่าน ผู้เขียนอยู่ในแวดวงพ่อค้าว่านปัจจุบัน ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกวักแม่ทองใบนี้ นอกจากจะเป็นว่านสวยงามแล้วยังเป็นว่านมงคล ในทางเมตตามหานิยมชั้นแนวหน้า ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชนิดในความนิยมของนักเล่นว่าน การแสวงหาว่านกวักแม่ทองใบนี้จึงมีสูงในความต้องการของตลาดว่าน ความเชื่อเกี่ยวกับว่านกวักแม่ทองใบ: ว่านกวักแม่ทองใบ ผู้ที่มีไว้ครอบครอง เหมาะที่จะปลูกในกระถาง แล้วนำไปวางไว้หน้าบ้านเรือนอาศัยหรือร้านค้าขายจะยิ่งดีนัก เพราะว่านนี้มีอานุภาพทางเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงมาก ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็น เป็นศิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ จะกวักเรียกมิตรบริวารเรียกโชคลาภให้มาสู่บ้านเรือนร้านค้าขายมิได้ขาด อนึ่ง เมื่อว่านนี้ออกดอก ควรจัดหาดอกไม้ธูปเทียน และพวงมาลัยดอกไม้ขาวมาเซ่นไหว้ จะบันดาลโชคลาภบังเกิดให้เห็นผลอย่างทันตา ขณะรดน้ำจงได้ภาวนา “นะโมพุทธายะ” ตามกำลังวันเกิดท่าน จะบังเกิดโชคลาภได้รับผลอย่างแน่นอน วิธีการปลูก : สำหรับกวักแม่ทองใบนี้ ขยายพันธุ์ด้วยหัว ดินเตรียมปลูกเหมาะสำหรับดินร่วนปนทราย ล้างสะอาด สำหรับปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นห้ามอย่างเด็ดขาด อย่าได้นำมาใช้กับว่าน ว่านนั้นเหมาะเฉพาะแต่ปุ๋ยอินทรีย์ขี้วัวขี้ควายตากแห้งสนิท ใบพืชตระกูลถั่วทุกชนิด ใบจามจุรีใบทองหลางที่ผุพัง นำมาคลุกเคล้าเป็นดินเตรียมปลูก อีกอย่างวิธีปลูกที่ถูกวิธีสำหรับนักเล่นว่านมือใหม่ ควรท่องให้ขึ้นใจ “ปลูกหัวโผล่” นั้นใช้ได้กับว่านทุกชนิด อีกอย่างดินปลูกที่จะใส่ลงในกระถาง จะต้องให้ต่ำกว่าระดับของกระถาง หัวว่านที่นำลงกระถางควรให้อยู่ตรงกลางพอดี แล้วกลบดินอย่าได้ออกแรงกดเสียจนดินแน่นมือ เรื่องจัดทางระบายน้ำอันนี้ก็สำคัญ ที่ก้นกระถางทุกครั้งที่ก่อนจะนำดินปลูกใส่ลงไป จะต้องหาถ่านไม้เผาหรือจะเอาอิฐมอญมาทุบหยาบ ๆ ใส่ลงไปก่อนสัก ๔ – ๕ ก้อน ก็จะช่วยระบายน้ำได้เป็นอย่างดี หากทำได้ตามที่อธิบายมานี้ ผู้ที่เลี้ยงว่านก็จงสบายใจได้การเริ่มต้นตามที่อธิบายมานี้ถูกต้องแล้ว ต่อไปก็ใช้ความสังเกตหมั่นสอบถามผู้ที่เล่นว่านมาก่อน หรืออ่านตำรับตำราและใช้ความสังเกตด้วยตัวเอง ต่อไปท่านก็จะเป็นนักเล่นว่านที่ชำนาญสักวันหนึ่งจนได้ การขยายพันธุ์: โดยการแยกหัว

No Comments

Post A Comment