สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ส่งออกข้าว 10 เดือนลดลง 10%

การส่งออกข้าวไทย

21 พ.ย. 2012 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ส่งออกข้าว 10 เดือนลดลง 10%

การส่งออกข้าวไทย รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ การส่งออกข้าวมีปริมาณ 5.7 ล้านตัน มูลค่า 121,844 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 9.6 ล้านตัน มูลค่า 168,212 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ 40% และ 28% ในด้านของมูลค่า ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 679 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย อิรัก ไอวอรี่โคสต์ แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ส่งออกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาก เนื่องจากมีการส่งมอบข้าวนึ่งให้กับผู้ซื้อจากแอฟริกา ซึ่งยังคงเร่งนำเข้าข้าวนึ่งมากขึ้นเพื่อให้ทันเวลา ก่อนที่รัฐบาลไนจีเรียจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวอีกครั้ง ประกอบกับอินเดียยังคงประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ทำให้ส่งมอบข้าวไม่ทันตามเวลาที่ผู้ซื้อต้องการ ส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวนึ่งหันมาสั่งซื้อข้าวนึ่งจากไทย ส่วนการส่งออกข้าวขาวนั้น ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการส่งมอบต้นข้าวขาวให้กับประเทศอิรักมากขึ้น และมีการส่งมอบทั้งต้นข้าวหอมมะลิให้สหรัฐ และปลายข้าวหอมมะลิให้กับประเทศไอวอรี่โคสต์ มอริเทเนีย และเซเนกัลมากขึ้น “คาดการณ์ว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีจะมีการส่งออกประมาณเดือนละ 700,000 ตัน แต่ผู้ส่งออกไทยยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง ทั้งเวียดนามและอินเดีย ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น จึงเสนอราคาขายข้าวต่ำลงและเร่งส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง” [code]ที่มา:มติชนรายวัน 21 พ.ย.2555[/code]

No Comments

Post A Comment