สัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด

Zemanta Related Posts Thumbnail

16 พ.ย. 2010 สัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด

นกกระติ๊ดขี้หมู (spoted munia) ชื่อวิทยาศาสตร์ Lochura punctulata วงศ์ : Passeridae อันดับ : Passeriformes ชื่อสามัญอื่น : – วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ตัวเต็มวัย ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

พบทั่วประเทศ เป็นศัตรูสำคัญของข้าว ลงกินข้าวพร้อมกันเป็นฝูงตั้งแต่ระยะข้าวเป็นน้ำนม ไปจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเจาะขบเปลือกกินเฉพาะน้ำนมหรือเมล็ดข้าวอ่อน ขณะเดียวกันทำให้คอรวงข้าวหักง่าย นกชนิดนี้นิยมใช้ปล่อยในงานบุญ จึงมีปริมาณมาก

พืชอาหาร ข้าว ข้าวป่า ข้าวฟ่าง การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 1). กำจัดแหล่งอาศัยของนกกระติ๊ด เช่น พุ่มไม้หรือต้นไม้ใหญ่ ใกล้ที่ปลูกข้าว 2). ทำลายรังนก ไข่ เพื่อลดจำนวนนกลง 3). การไล่โดยคน ในช่วงที่นกจะลงกินข้าว ถ้ามีแรงงานมากพอ จะได้ผลดี 4). ใช้ตาข่ายคลุมทั้งแปลงถ้าเป็นแปลงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ข้าวหรือใช้วัสดุสะท้อนแสงแขวนทั่วแปลง เพื่อทำให้นกตกใจ


ปูนา (ricefield crab) ชื่อวิทยาศาสตร์ Esanthelphusa spp. , Sayamia spp. วงศ์ : Parathelphusidae อันดับ : Decapoda ชื่อสามัญอื่น :- วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

เป็นปูน้ำจืด ทั่วประเทศพบ 10 ชนิด เป็นศัตรูสำคัญในนาข้าว กัดทำลายข้าวในระยะต้นกล้า โดยกัดกินเฉพาะส่วนที่อ่อนและอวบน้ำ ได้ตลอดทั้งวัน ยกเว้นช่วงมีแดดจัด พืชอาหาร ข้าว ซากพืชและซากสัตว์ในน้ำ การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 1). ดักจับแล้วทำลายหรือใช้เป็นอาหารหรือเหยื่อดักหนู โดยใช้ลอบดักทางน้ำไหล หรือขุดหลุมฝังไหหรือปี๊ป ใส่กะปิหรือเศษปลาเพื่อล่อปูลงไห 2). ใช้ต้นกล้าข้าวที่แข็งแรงอายุประมาณ 30 วัน มาปลูกแทน 3). ระบายน้ำออกทันทีเมื่อกล้าข้าวตั้งตัวได้ 4). ถ้าระบาดมากใช้สารฆ่าปู ตามคำแนะนำ


หนูท้องขาว (roof rat, ship rat) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus rattus (Lineaus) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูท้องขาวบ้าน, หนูหลังคา, หนูเรือ วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป หางยาวกว่าความยาวหัว+ ลำตัว ปีนป่ายได้คล่องแคล่ว ขนด้านท้องสีขาวหรือสีครีม ตาโตและใบหูใหญ่ อาศัยบนต้นไม้ ป่าหญ้า หรือใต้เพดานของอาคาร ถ้าขุดรูลงในดิน ไม่มีกองขุยดินที่ปากรู ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ข้าวโพด กาแฟ
ลำไย มะคาเดเมีย

พบทั่วประเทศ เป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจ และยังเป็นพาหะหรือรังโรคติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น กาฬโรค สครับทัยฟัส มิวรีนไทฟัส ฯลฯ กัดแทะทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูก ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สำหรับไม้ยืนต้นอื่น ๆ จะกัดแทะเปลือกลำต้นหรือกิ่ง และส่วนผล พืชอาหารข้าว ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ ลำไย มะพร้าว โกโก้ ปาล์มน้ำมัน มะคาเดเมียนัท การป้องกันและกำจัด 1). ดักจับ ยิงด้วยหนังสติ๊กหรือปืน 2). ถ้าระบาดมากใช้สารกำจัดหนูตามคำแนะนำ สำหรับไม้ผล ควรวางเหยื่อพิษบริเวณคาบกิ่ง หรือผูกเหยื่อพิษกับลวดแล้วผูกติดกับกิ่งไม้ โดยส่วนเหยื่อพิษตั้งชูขึ้น


หนูนาใหญ่ (ricefield rat) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus argentiventer (Robinson and, kloss) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูนาท้องขาว, หนูฝ้าย วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้นกว่าหรือเท่ากับความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ขนด้านท้องมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 6 คู่(3 คู่ที่ส่วนอก และ 3 คู่ที่ส่วนท้องด้านล่าง) ตาและใบหูเล็ก ขุดรูอาศัยตามคันนา หรือคันคูคลอง มีกองขุยดินที่ปากรู ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ลักษณะการทำลายข้าวระยะแตกกอ และฝักกระเจี๊ยบ

เป็นศัตรูของข้าวและพืชไร่อื่น ๆ ที่ปลูกหลังนาแถบภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และยังเป็นพาหะหรือรังโรคติดต่อสำคัญสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น กาฬโรค เลปโตสไปโรซีส สครับไทฟัส ฯลฯ กัดแทะทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูก จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากหนูกัดแทะเป็นอาหารและลับฟันแทะ พืชอาหาร ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ กระเจี๊ยบ โกโก้ ปูนา หอยเชอรี่ ปลา การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลายวิธีร่วมกัน 1). ขุด ดักจับ ไฟฟ้าซ๊อต หรือล้อมตี 2). ใช้สารกำจัดหนูตามคำแนะนำ


หนูพุกใหญ่ (great bandicoot) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bandicota indica (Becstein) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูแผง วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้นอย่างเห็นชัด เมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดินขนาดใหญ่ หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ข้าวระยะตั้งท้อง ปาล์มน้ำมันเล็ก

พบทั่วประเทศ เป็นศัตรูพืชเศษฐกิจ และเป็นพาหะหรือรังโรคติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น ฮันต้าไวรัส มิวรีนไทฟัส เลปโตสไปโรซีส เป็นต้น ทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ส่วนพืชยืนต้นพบการทำลายเฉพาะในสวนปลูกใหม่ ส่วนยอดหรือโคนต้นของกล้าพืชถูกกัดแทะเป็นอาหารและลับฟันแทะ พืชอาหาร ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ มะพร้าว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปูนา หอย ปลา การป้องกันและกำจัด ควรใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกัน 1). ขุด ดักจับ ไฟฟ้าซ๊อต หรือล้อมตี เพื่อเป็นอาหาร 2). ถ้าระบาดมากใช้สารกำจัดหนูตามคำแนะนำ


หนูพุกเล็ก (lesser bandicoot) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bandicota savilei (Thomas) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูแผง วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป ขนาดเล็กกว่าหนูพุกใหญ่ น้ำหนักตัว 190 – 250 กรัม หนูจากบางท้องที่ปลายหางมีสีขาว มีเสียงร้องขู่เบาๆ ขุดรูอาศัยในคันดินหรือตามคันคูคลอง และมีกองขุยดินที่ปากรู ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ถั่วเหลืองฝักสด

อ้อย

พบมากทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศัตรูพืชเศรษฐกิจ และเป็นพาหะหรือรังโรคติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันกับหนูพุกใหญ่ กัดแทะทำลายข้าวและพืชไร่ตั้งแต่ระยะปลูก ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

พืชอาหาร ข้าว พืชไร่ต่าง ๆ มะพร้าว กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ปูนา หอย ปลา การป้องกันและกำจัด 1). ขุด ดักจับ ไฟฟ้าซ๊อต หรือล้อมตี เพื่อเป็นอาหาร 2). ถ้าระบาดมากใช้สารกำจัดหนูตามคำแนะนำ

No Comments

Post A Comment