เงาะ

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 เงาะ

เทคนิคการช่วยผสมเกสรเงาะ การ ผสมเกสรตามธรรมชาติของเงาะภายหลังจากที่ออกดอกแล้วนั้นส่วนใหญ่เกษตรกรมัก ประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างวดเร็วทำให้กระบวนการนี้จะทำ ให้เงาะได้ผลผลิตน้อยกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันเกษตรกรมีเทคนิคพิเศษวิธี การต่างๆที่เป็นเหตุจูงใจเพื่อช่วยให้เงาะสามารถผสมเกสรได้เพิ่มมาก ขึ้น อาทิ การเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยให้ผสมเกสรได้รวดเร็ว หรือการนำเอาเกสรตัว ผู้มาผสมกับเกสรตัวเมียโดยตรง แต่คุณพ่อทองใบ ทะหา เกษตรกรผู้คร่ำหวอดกับ สวนผลไม้มานานหลายปีได้คิดค้นเทคนิคพิเศษเพื่อที่จะให้เงาะผสมเกสรได้อย่าง สมบูรณ์โดยไม่ต้องง้อธรรมชาติอีกต่อไปสามารถทำให้เงาะมีผลผลิตที่สูงกว่า หลายๆวิธีที่ผ่านมาโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ ** วัสดุ/อุปกรณ์ ** -เกสรดอกตัวผู้เงาะ 3 กิโลกรัม -น้ำสะอาด 200 ลิตร -ถังหมักที่ใช้ผสมวัตถุดิบขนาด 200 ลิตรขึ้นไป -ถังพ่น ** ขั้นตอนและวิธีการทำ ** -โดยนำเกสรตัวผู้ที่เด็ดมาจากต้นรวบรวมกันให้ได้จำนวน 3 กิโลกรัมจากนั้นนำมาเขี่ยผสมกับน้ำสะอาดภายในถังแล้วผสมสารจับใบ อาทิ น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานหรือน้ำผงซักฟอกประมาณ 1 ลิตรจากนั้นคนทั้งหมดให้เข้ากันสามารถนำไปฉีดพ่นให้เกสรตัวผู้ติดกับเกสรตัว เมียได้ทันที -ในการนำส่วนผสมทั้งหมดไปฉีดพ่นจะต้องเป็นช่วงที่เงาะออกดอกบานแล้วประมาณ 30% โดยฉีดให้ทั่วทั้งต้นทุกต้นพร้อมๆกัน -หลังจากฉีดพ่นเกสรตัวผู้เรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลา 1 เดือนเงาะก็จะเริ่มให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ** ประโยชน์ ** -เงาะที่ได้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง 30% จากการผสมเกสรตามธรรมชาติ -สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงสุดก่อนเกษตรกรรายอื่นๆ

No Comments

Post A Comment