เห็ดนางรม (หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pleurotus ostreatus) เป็นเห็ดที่มีลักษณะกายภาพเป็นพวงก้าน มีสีขาวหรือสีครีมบนส่วนหัวเห็ด มีลักษณะเป็นรูปไข่ทรงกระบอก ขนาดของเห็ดอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์แต่ละชนิด

นอกจากนี้ เห็ดนางรมยังมีชื่อต่างๆ อีกมากมาย โดยแต่ละชื่ออาจเกี่ยวข้องกับลักษณะที่แตกต่างกันไปของเห็ดนางรมในแต่ละสายพันธุ์ ดังนี้

 • เห็ดนางคูณ: มีสีเขียวอมเทาบนส่วนหัวเห็ด รูปร่างเหมือนพวงก้านของเข็มทิศ
 • เห็ดชามข้าว: มีลักษณะเป็นชามขนาดเล็ก สีขาวอมเหลืองหรือสีครีม
 • เห็ดพลูเขียว: มีลักษณะเป็นพวงก้าน สีขาวหรือสีครีมบนส่วนหัวเห็ด แต่พบได้กับเห็ดที่เลี้ยงในท่าน้ำเพื่อผลิต
 • เห็ดหอมขม: มีลักษณะเป็นพวงก้าน สีขาวบนส่วนหัวเห็ด มีกลิ่นและรสชาติเป็นธรรมชาติแต่กลมกล่อม
 • เห็ดหนังหมู: มีสีเทาหรือสีน้ำตาลบนส่วนหัวเห็ด มีรูปร่างเป็นวงกลมและเล็กกว่าเห็ดนางรมสายพันธุ์อื่นๆ

ประโยชน์ของ “เห็ดนางรม”

เห็ดนางรมเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากมายในด้านอาหารและสุขภาพ ดังนี้

 1. อาหาร: เห็ดนางรมเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่นิยมในการทำอาหาร โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความนิยมในการทำเป็นเครื่องเคียงกับอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารญี่ปุ่น ยำ แกง และอาหารจีน
 2. สารอาหาร: เห็ดนางรมเป็นแหล่งของโปรตีน และมีค่าพลังงานสูง โดยเฉพาะเห็ดนางรมสดที่มีสารอาหารสูงกว่าเห็ดนางรมแห้ง
 3. สุขภาพ: เห็ดนางรมเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ซึมซาบได้ดีกับวิตามิน D ซึ่งช่วยในการสร้างกระดูกและฟื้นฟูเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอื่นๆ เช่น โบตะเลน และเบต้า-กลูแคนท์ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายๆ ชนิด เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และอื่นๆ
 4. การใช้เป็นยา: เห็ดนางรมมีสารสำคัญอย่างเมธาเซธิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายๆ ชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้เห็ดนางรมเพื่อช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เบาหวาน และมะเร็ง ซึ่งได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นการใช้ยาเสริมที่มีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับยาที่ใช้ในการรักษาโรคเหล่านี้อยู่แล้วในปัจจุบัน

ดังนั้นเห็ดนางรมเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย นอกจากจะเป็นที่นิยมในการทำอาหารแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้นการบริโภคเห็ดนางรมอย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและชีวิตของเราอย่างมากๆ

เห็ดนางรม,การเพาะเห็ด,การปลูกเห็ด,สมุนไพรเพื่อสุขภาพ,อาหารเพื่อสุขภาพ,แหล่งซื้อขายเห็ดนางรม,ช่องทางการตลาด

วิธีการปลูกหรือเพาะเลี้ยง “เห็ดนางรม”

วิธีการปลูกหรือเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมสามารถทำได้ดังนี้

 1. เตรียมเชื้อเห็ดนางรม: ซื้อเชื้อเห็ดนางรมได้จากร้านค้าส่งเสริมการเกษตร หรือจะทำเชื้อเห็ดเองก็ได้ โดยต้องมีวิธีการบริหารจัดการและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเชื้อเห็ด
 2. เตรียมฟางข้าวหรือวัสดุอื่นๆ: เห็ดนางรมสามารถปลูกบนฟางข้าว หญ้าแห้ง และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถใช้เพาะเชื้อได้ เช่น ถ่านหิน ถ่านไม้ ขี้เถ้า หรือผสมฟางข้าวกับแกลบในอัตราส่วนที่เหมาะสม
 3. เตรียมถาดหรือถุงพลาสติก: การปลูกเห็ดนางรมจะใช้ถาดหรือถุงพลาสติก โดยถุงพลาสติกจะมีขนาด 50×100 เซนติเมตร หรือขนาดเทียบเท่ากับนั้น
 4. วางฟางข้าวหรือวัสดุลงในถาดหรือถุง: ใส่ฟางข้าวหรือวัสดุที่เตรียมไว้ลงในถาดหรือถุงพลาสติก โดยไม่ควรให้ถังหรือถุงเต็มไปด้วยฟางหรือวัสดุ ให้เหลือพื้นที่เพียงพอสำหรับเชื้อเห็ดเจริญเติบโต
 5. ปลูกเชื้อเห็ดนางรม: นำเชื้อเห็ดนางรมที่เตรียมไว้ลงในฟางข้าวหรือวัสดุ โดยให้เชื้อแพร่กระจายอยู่ท่าระยะที่เหมาะสม จากนั้นปิดฟางข้าวหรือวัสดุด้วยฟางหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าของแสงและลม
 6. รดน้ำและควบคุมอุณหภูมิและความชื้น: ให้น้ำเหมาะสมเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับฟางหรือวัสดุ และควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 24-28 องศาเซลเซียส และความชื้นอยู่ระหว่าง 80-90% โดยการพ่นน้ำบ่อยๆ หรือใช้พัดลมเพื่อรักษาความชื้น
 7. รอการเจริญเติบโต: เห็ดนางรมจะเริ่มแสดงอาการเป็นฝอยหลังจากประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะเจริญเติบโตและเริ่มแทรกซ้อนกันหลังจากประมาณ 3-4 สัปดาห์
 8. เก็บเกี่ยว: เมื่อเห็ดนางรมมีขนาดใหญ่เท่ากับฝอยเท่านั้น ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดฟางออกจากเห็ดและนำไปใช้ได้เลย

นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความสะอาดของพื้นที่เพาะเห็ด โดยควรสะอาดและมีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ทำการเพาะเห็ดเสมอๆ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคหรือแมลงที่อาจทำลายเห็ดนางรม และควรเลือกวิธีการเพาะเห็ดนางรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้องเพิ่มเติมว่าการเพาะเห็ดนางรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความสำรองอย่างมากเนื่องจากเห็ดนางรมมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมากกว่าเห็ดอื่นๆ และอาจต้องใช้เวลานานถึง 4-5 เดือนถึงจะได้ผลผลิต เพราะฉะนั้นการเพาะเห็ดนางรมนั้นต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจในการดูแลเห็ดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง โดยอย่างไรก็ตาม การเพาะเห็ดนางรมยังเป็นธุรกิจที่มีกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เนื่องจากเห็ดนางรมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีตลาดที่ใหญ่กว่าเห็ดอื่นๆ ในบางประเทศด้วย

แหล่งซื้อขายเห็ดนางรม และช่องทางการตลาด

การตลาดเห็ดนางรมสามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

 1. ตลาดสด: เห็ดนางรมสามารถจำหน่ายได้ที่ตลาดสด โดยให้นำเห็ดไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรหรือตลาดสดในพื้นที่ของคุณ
 2. ออนไลน์: คุณสามารถจำหน่ายเห็ดนางรมผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการขายสินค้าออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, หรือ Facebook เป็นต้น
 3. ร้านค้าสมุนไพร: เห็ดนางรมมีคุณสมบัติทางการแพทย์จึงสามารถจำหน่ายผ่านร้านค้าสมุนไพรได้
 4. โรงแรมและร้านอาหาร: เห็ดนางรมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในร้านอาหารหรือโรงแรม
 5. ส่งออก: คุณสามารถส่งเห็ดนางรมไปขายต่างประเทศได้ โดยจะต้องดูแลให้สินค้ามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่จะส่งไป

สำหรับแหล่งซื้อเห็ดนางรม คุณสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดสด ร้านค้าสมุนไพร หรือผ่านการสั่งซื้อออนไลน์ เช่นเดียวกับช่องทางการตลาดดังกล่าว