แคร์รอต (แครอท) พืชกินหัวให้เบต้าแคโรทีนและวิตามินสูง

แคร์รอต (แครอท) Carrot

22 ต.ค. 2017 แคร์รอต (แครอท) พืชกินหัวให้เบต้าแคโรทีนและวิตามินสูง

ก่อนอื่นเลยเชื่อว่าหลายคนเขียนคำว่า แคร์รอต ผิดกันอยู่แน่นอนเพราะทั้งชีวิตที่เขียนมาคือ แครอท ใช่ไหม? ผมเองก็เป็นเช่นนั้น วันนี้นำบทความเกี่ยวกับแคร์รอตมาลงเลยลองค้นหาเพื่อความถูกต้อง ใครไม่เชื่อลองค้น Google ได้เลยนะว่าจริงๆแล้วต้องเขียนว่า “แคร์รอต”

สำหรับ แคร์รอต เป็นพืชกินหัวที่มีปลูกมากในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง และรู้จักกันมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นอาหารหลักที่นิยม เป็นพืชกินหัวที่ใช้ต้นทุนในการผลิตและแรงงานต่ำแครอทสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทำสลัด ส้มตำ ต้มจืด ผัดกับเนื้อสัตว์หรือตกแต่งอาหารหรือขนมให้สวยงาม

แคร์รอต (แครอท)

Carrot: Daucus carota L.var.sativa (Hoffm.)Thell. อยู่ใน family: Apiaceae (Umbelliferae) ซึ่งมีพืชผักอื่น ๆ ที่อยู่ในวงศ์นี้เช่น cerely, celeriac, parsnip และ parsley ในตระกูลนี้มี จำนวน 60 species.

มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเอเซียกลางจนถึงทางตะวันออก จากนั้นจะเผยแพร่เข้าไปในยุโรป และประเทศจีน แคร์รอตที่ปลูกในระยะแรก ๆ จะมีหัวสีแดง ปัจจุบันนิยมหัวสีเหลือง-ส้ม พันธุ์ป่าที่เจริญอยู่ทั่วไปใน อาฟกานิสถาน อาจจะมีสีหัวสีม่วง สีขาว หรือเหลืองขึ้นอยู่กับความนิยมของตลาดในแต่ละท้องถิ่น ใน ศตวรรษที่ 16 ได้เริ่มทำ การปรับปรุงพันธุ์ โดยคัดเลือกสี ขนาดและลักษณะของหัว ในระยะแรกแคร์รอตถูกนำ มาใช้เป็นพืชสมุนไพร เริ่มนำมาประกอบอาหารในศตวรรษที่ 20

Beta carotene ในแคร์รอต จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน เอ ทำ ให้แคร์รอต มีวิตามิน เอสูง (11,000 IU) มี วิตามิน B1, B2 วิตามิน C ส่วนของเปลือกที่แก่ จะมีแคโรทีนสูง โดยจะเพิ่มปริมาณตามอายุของพืช วิตามิ เอ ทำ ให้ร่างกายมีความต้านทานต่อไข้หวัด

แคร์รอต (แครอท)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแคร์รอต

สายพันธุ์แคร์รอตในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนามาจากสายพันธุ์ป่า Daucus carota L. ซึ่งพบอยู่ทั่วไป ในยุโรป เอเซียและอาฟริกา เริ่มแรกของการพัฒนาพันธุ์จะใช้พันธุ์ป่าสองสายพันธุ์คือ

  1. Anthocyanin carrots จากเอเซียโดยเฉพาะพันธุ์สีม่วงที่พบในอาฟกานิสถาน ซึ่งยังนิยมปลูกอยู่จน กระทั้งปัจจุบัน
  2. Carotene carrots แครอทสีเหลืองจากยุโรป

แคร์รอตเป็นพืชสองฤดู โดยฤดูแรกเจริญทางต้น ใบ ราก ฤดูที่สองจะเป็นระยะการเจริญของดอก เมล็ด เมื่อตัดหัวตามขวาง จะแสดงให้เห็นส่วนประกอบของหัวอย่างเด่นชัดสองส่วนคือ

ลักษณะของแคร์รอตตัดขวาง

ส่วนของเนื้อ (outer core) ประกอบด้วย เปลือกบาง (Periderm) ส่วนของเนื้อ (Cortex) ซึ่งประกอบด้วย ท่ออาหาร และเป็นแหล่งเก็บอาหารสำ รอง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของนํ้าตาล เป็นส่วนประกอบ 45 – 65 % ของหัว เนื้อสีขาว เหลือง ส้ม แดง ม่วงและดำ

ส่วนของแกน (inner core) ประกอบด้วย ท่อนํ้า (xylem) และ แกน (pith)

แคร์รอตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จะมีแกนขนาดเล็ก และมีสีเดียวกับเนื้อ หรือมีส่วนของเนื้อมากกว่า ส่วนของแกน ความหวานของหัวแคร์รอตเกิดจากการสะสมคาร์โบไฮเดรทที่มีความเข้มข้นสูง

 

แคร์รอต (แครอท)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับแคร์รอต

พื้นที่ปลูกควรอยู่ในพื้นที่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-1,300 เมตร ต้องการน้ำในการเจริญเติบโต ในช่วงแรกสูง ชอบดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์การให้ปุ๋ยคอกแก่แคร์รอต ไม่ควรให้ปุ๋ยคอกที่ยังสด

  • เมล็ดจะงอกได้ดีในอุณหภูมิ 15-25 องศา
  • อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตจะอยู่ระหว่าง 25-28 องศา
  • ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 28 องศา การเจริญของใบจะลดลง
  • อุณหภูมิที่เหมาะสำ หรับการเจริญของหัวอยู่ระหว่าง 18-21 องศา

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อสีของหัวแคร์รอต

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อสีของหัวแคร์รอต

ในสภาพอุณหภูมิตํ่ากว่า 15.6 องศา สีของเนื้อจะซีด รากจะเล็กปลายเรียวแหลม ในอุณหภูมิ 4.5-10 องศา รากจะไม่ขยายตัวและการเจริญด้านใบน้อย ถ้าหากอุณหภูมิระหว่างผิวดิน และระดับดินที่ลึก ลงไป 10-15 ซม. แตกต่างกันมากรูปทรงของหัวจะไม่สมํ่าเสมอ เนื่อง จากแคร์รอตจะเจริญจากไหล่หรือส่วนบนของหัวและขยายตัว หยั่งลึกลงไปในดิน ในกรณีที่อุณหภูมิเหมาะสมเฉพาะผิวดิน ด้านบนของหัวจะเจริญตามปกติ ถ้าหาก อุณหภูมิในดินชั้นล่าง ไม่เหมาะสม ส่วนหัวจะมีขนาดใหญ่ ส่วนล่างจะมีขนาดเล็ก เรียวแหลม อุณหภูมิจะมีอิทธิพลต่อการเจริญ และรูปร่างของ แคร์รอต

อุณหภูมิของดินต่อสีของหัวแคร์รอต

สีของหัวเกิดจาก beta carrotene อุณหภูมิที่เหมาะสมสำ หรับการสร้างเม็ดสีเหลืองจะอยู่ระหว่าง 15-20 องศา และมีการถ่ายเทอากาศในดินดี ช่วงแสงระหว่าง 9-14 ชั่วโมงต่อวัน สีของเนื้อจะไม่แตกต่างกัน แต่ในช่วงแสง 7 ชั่วโมงต่อวันสีจะซีด

แคร์รอต (แครอท)

การปลูกและการดูแลรักษาแคร์รอต

พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ หงษ์แดง, New kuruda,Inperater,Nantes

การเตรียมกล้า ขุดดินตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ กำจัดวัชพืช ใส่ปูนขาวหรือปุ๋ยคอก และปุ๋ยสูตร 15-15-15 คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำร่องหยอดเมล็ดลึก 1 เซนติเมตร ห่างกัน 10 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดห่างกัน 1 ซ.ม. เอาดินกลบ รดน้ำพอชุ่ม

การปลูกถอนแยกต้นกล้า เมื่ออายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริง 3-5 ใบ ถอนแยกครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 1 เดือน โดยใช้ระยะปลูก 8×15 ซม. ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-27 ในอัตรา 50-100 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

แคร์รอต (แครอท)

การเก็บเกี่ยวแคร์รอต

เมื่อแคร์รอตอายุได้ประมาณ 80-100 วันขนาดของหัวเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว แต่ต้องไม่ใหญ่ เกินไป ตัดแต่งใบ ทำความสะอาดหัวผึ่งลมให้แห้ง ก่อนทำการบรรจุในภาชนะ ระมัดระวังไม่ให้หัวบอบช้ำ ขณะเก็บเกี่ยวและขนส่ง ผลผลิต ประมาณ 2,880 กิโลกรัม/ไร่

 

วิดีโอคลิปแคร์รอต (แครอท) Carrot

No Comments

Post A Comment