แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา

แผ่นใยซีเมนต์, ไม้ยางพารา, แผ่นใยซีเมนต์ยางพาราผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย ประมาณ 50-55% ซึ่งจากการคำนวณในการใช้ประโยชน์จากไม้ซุงยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมาย จากการวิจัยของ รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ ได้วิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ ไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือยืดหดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ความร้อน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ไม้เชิงชาย ไม้บัวพื้น ไม้ฝา ไม้บันได เป็นต้น ทั้งนี้มีบริษัท ผู้รับการถ่ายทอด คือ บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จำกัด จุดเด่นของเทคโนโลยี: แผ่นใยซีเมนต์จากไม้นี้เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วย กันส่งผลให้มีความแข็งแรง ทนทานคงทนต่อสภาวะอากาศไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือยืดหดตัวปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน รักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถนำมาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำลิ้น บังใบ มนขอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5

No Comments

Post A Comment