แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวสาร

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวสาร

แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวสาร

แมลงในโรงเก็บเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากแมลงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าทำลาย ก่อความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ความเสียหายของผลิตผลที่เกิดจากแมลงประมาณ 5-10%

.

ผีเสื้อข้าวสาร (rice moth)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Corcyra cephalonica (Stainton)
วงศ์ : Galleriidae
อันดับ : Lepidoptera
ชื่อสามัญอื่น : –
วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช
ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

.

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญของข้าวสาร ตัวหนอนจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวสารติดกันเป็นก้อน อาศัยและกัดกินอยู่ภายในใยนั้น

พืชอาหาร
ข้าวสาร ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด โกโก้ ผลไม้แห้ง ขนมปัง แป้ง และเนื้อมะพร้าว

การป้องกันกำจัด
o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
o เก็บรักษาในสภาพสูญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ


มอดแป้ง (red flour beetle)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tribolium castaneum (Herbst)
วงศ์ : Tenebrionidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : –
วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช
ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญของข้าวสาร แป้งและรำ มอดแป้งเข้าทำลายภายหลังจากที่แมลงอื่นทำลายเมล็ดพืชจนเป็นรูหรือรอยแตกแล้ว แป้งที่ถูกทำลายมีกลิ่นเหม็น

พืชอาหาร

เมล็ดธัญพืช แป้งชนิดต่างๆ รำข้าว เครื่องเทศ ผลไม้แห้งและหนังสัตว์

การป้องกันกำจัด

o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
o เก็บรักษาในสภาพสูุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ


มอดสยาม (siamese grain beetle)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lophocateres pusillus (Klug)
วงศ์ : Trogositidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : –
วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช
ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
ศัตรูสำคัญของข้าวสารโดยกัดกินเมล็ดข้าวอยู่ภายนอก

พืชอาหาร
ข้าวเปลือก ถั่วลิสง ถั่วต่างๆ และมันสำปะหลัง

การป้องกันกำจัด
o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป
o เก็บรักษาในสภาพสูุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ

No Comments

Post A Comment