พฤศจิกายน 2012

จำปาป่า

13 พ.ย. 2012 จำปาป่า

จำปาป่า Magnolia baillonii Pierre วงศ์ MAGNOLIACEAE ชื่ออื่น จุมปี (ภาคเหนือ); จำปา (จันทบุรี); จำปีป่า (ภาค ตะวันออก) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 40 ม. เรือนยอดกลม ค่อนข้างโปร่ง เปลือกแตกเป็นร่องตื้น สีเทาปนน้ำตาล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ปลายกิ่งและหูใบ มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล มีรอยแผลของหูใบที่หลุดร่วง ใบเรียง เวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–22 ซม. แผ่นใบด้านล่างมี ขนหนาแน่น ก้านใบยาว...

Read More

12 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์

การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่เน้น การใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทุกขั้นตอน การผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต การ ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดีที่สุด ต้องมีการจัดการวางแผน การปลูก และจัดหาปัจจัยการผลิต ดังนี้ คือ การเลือกพื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกข้าว ควรอยู่ห่างจากถนนหลวง มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ติดต่อกัน มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการ เพาะปลูก มีการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและน้ำ และทำประวัติการทำการเกษตรของพื้นที่ การวางแผนการป้องกันสารปนเปื้อน ปลูกพืชเป็นแนวกันชน ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ประกอบด้วยพืชกันลมเพื่อ กรองสารเคมีไม่ให้เข้ามาในแปลง ได้แก่ ยูคาลิปตัส แคฝรั่ง แนวกระถิน เป็นต้น การจัดการดิน ...

Read More

11 พ.ย. 2012 ข้าวลืมผัว อร่อยจนลืมผัว ประโยชน์ล้นเกินเมล็ด

ข้าวชนิดนี้ เป็นข้าวดั้งเดิมของชาวม้ง  ปกติชาวม้งมักจะใช้ประกอบพิธีกรรม รวมทั้งแปรรูป นำมาตำ ให้เป็นแป้ง แล้ว นำไปย่าง พกห่อไว้บริโภคระหว่างเดินทาง ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในเขตพื้นที่สูง มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี  มีฝนกระจายตัวสม่ำเสมอ  ปัจจุบันมีแหล่งปลูกมากที่ อ.พบพระ จ.ตาก และเริ่มกระจายมาที่อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข้าวลืมผัว มีต้นสูงประมาณ 137 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างอ้วน น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟ้าอากาศเหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อนำมาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200-350...

Read More
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11 พ.ย. 2012 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ตอนหนึ่งว่า “...

Read More

11 พ.ย. 2012 เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถังต่อไร่

คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์ เกษตรกรทำ นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิก เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งทำนาแบบ เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 50 ไร่ ผลิตข้าวที่ ปลอดภัย ได้คุณภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ เห็นว่าแนวทางของเกษตรอินทรีย์นี้ เป็น สิ่งที่ทุกคนควรมุ่งสู่รวมทั้งยังเป็นแปลงนา เรียนรู้ของทางชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่ อินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ถังต่อไร่ไม่ใช่เรื่องยากค่อยปรับ เป็นอินทรีย์ผลผลิตดีขึ้นตลอด “ช่วงปีแรกที่เราทำก็แย่หน่อย เพราะเรายังไม่ค่อย ถนัดได้เรียนรู้อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และอีกหลายที่ ปีแรกปัญหาเรื่องหญ้าเป็นปัญหาใหญ่เลย หญ้ามันขึ้นรก เบียดข้าวหมด ข้าวมันโตไม่ทันหญ้า ผลผลิตก็เลยได้ไม่เต็มที่ เริ่มแรกก็ได้ผลผลิตข้าวแค่ 50 ถัง/ไร่ เราก็เริ่มจากการไม่เผาฟาง นำฟางมาหมัก นำน้ำ จุลินทรีย์ไปหมักฟางเพื่อให้มีการย่อยสลายเร็วขึ้น รวมทั้ง...

Read More

09 พ.ย. 2012 ผักสวนครัวลอยฟ้า บนคอนโดไฮโซ

ใครว่าอยู่คอนโดจะมีสวนเป็นของตัวเองไม่ได้ วันนี้ ธาราเรือนเอก Go Green  ได้พิสูจน์ให้เห็นจริง ว่ามันเป็นไปได้ เราขอนำมาเล่าต่อจากบทความบนหน้่าเว็บ thaicityfarm ดังนี้ เมื่อพูดถึงคนไฮโซ หลายคนก็คงคิดถึงผู้ดีมีตังค์ที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างที่ตนเองต้องการ ภาพที่กลุ่มคนเหล่านี้จะมาใช้ชีวิตเปื้อนดิน ลงมือปลูกผักกินเองคงยากจะเป็นจริง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นจริงไปไม่ได้ งานนี้สมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ที่ใช้ชื่อกลุ่มของตัวเองว่า ธาราเรือนเอก Go Green  ได้พิสูจน์ให้เห็นจริง และน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครหลายคน อย่างที่เราๆท่านๆทราบกันดีว่า วิถีคนเมืองที่อยู่บนคอนโดนั้น แม้ว่าห้องจะอยู่ติดกัน แต่ก็แทบจะไม่รู้จักกัน บางคนอาจจะเคยเห็นหน้ากันบ้าง แต่ก็คงแทบจะไม่เคยได้พูดคุยกันสักครั้ง เหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นแต่ที่ในคอนโดหรูไฮโซเท่านั้น แต่คงเกิดขึ้นบนตึกแทบจะทุกตึกที่ผุดขึ้นในเมืองใหญ่ จนเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชินไปเสียแล้ว แต่กลุ่มธาราเรือนเอก Go Green นี้เขาไม่ได้ปล่อยให้ความคุ้นชินกลายเป็นเรื่องที่ต้องละเลยและมองข้าม หรือปล่อยให้เป็นไป ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากพวกเขามีกิจกรรมอะไรให้คนบนคอนโดได้ทำร่วมกันบ้าง ก็คงจะทำให้คนที่นี่ได้รู้จักกันมากขึ้น ...

Read More
หมู สุกร ปศุสัตว์

08 พ.ย. 2012 รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเต็มปศุสัตว์เตรียมรับ AEC

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ กระทรวงเกษตรฯจึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดโครงการ ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยขึ้น พร้อมทั้งเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งภายในประเทศและส่งออก ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน การพัฒนาระบบการผลิตเนื้อสัตว์ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงในระดับฟาร์มมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับรองฟาร์มมาตรฐาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 20,715 ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) จำนวน 1,404 แห่งและโรงฆ่าสัตว์ปีก 233 แห่ง ส่วนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีการรับรองเนื้อสัตว์อนามัย 1,490 แห่ง และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) 2,081 แห่ง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q เพื่อควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ซึ่งปัจจุบันนี้มีการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยไปแล้วจำนวน...

Read More
ข้าวมาตรฐาน GMP

08 พ.ย. 2012 ข้าวมาตรฐาน GMP เจาะตลาดอาเซียน!

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่าข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งขายสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพมาตรฐานการผลิต ข้าวสารของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาข้าวปลอมปน ขบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและเพื่อให้ตลาดข้าวสหกรณ์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รณรงค์ให้โรงสีของสหกรณ์ เข้าโครงการมาตรฐานการผลิต GMP ที่มีการดูแลควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบส่งเข้ามา ไปถึงขบวนการสี การเก็บผลผลิต การจำหน่าย ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลัก พร้อมกันนี้ยังต้อง ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ตรงตามสายพันธุ์ ชนิดเกรดมาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 58 แห่ง 68 โรงสี ที่เข้าร่วมโครงการ....

Read More
ข้าวอินทรีย์ แบบปลูกเรียงต้นเดี่ยว

07 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวต้นเดียว เทคนิคจากมาดากัสการ์ ศรีลังกา กัมพูชา (SRI) แบบเกษตรอินทรีย์

เป็นวิธีการจากมาดากัสการ์ ศรีลังกา กัมพูชา สู่การทดลองครั้งสำคัญบนผืนนาไทย การปักเดี่ยว ซึ่งประหยัดเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้ต้นข้าวแสดงศักยภาพเต็มที่ใน การแตกกอและออกรวง หลังจากกระเด็นกระดอนอยู่บนถนนลูกรังที่ตัดผ่านทุ่งนาผืนกว้างมาได้ครึ่งชั่วโมง รถกระบะสีน้ำเงินของโครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกร (คสป.) ก็มาจอดอยู่ตรงหน้าบ้านไม้หลังใหม่ของรุ่งโรจน์ ขจัดโรคา ซึ่งกำลังง่วนอยู่กับพิธีขึ้นบ้านใหม่และเตรียมอาหารเลี้ยงญาติมิตรที่มาร่วมงาน พวกชาวบ้านดูไม่แปลกใจกับการมาเยือนของคนแปลกหน้า บางคนคงเดาออกแล้วด้วยซ้ำว่าเราดั้นด้นมาถึงตำบลทมอของพวกเขาเพื่อตามหา ‘ข้าวอินทรีย์’ ที่ขายดีหนักหนา และเป็นสินค้าส่งออกไปถึงทวีปยุโรป “ยุโรป” อยู่ห่างจากตำบลทมอกี่หมื่นไมล์ชาวนาอย่างรุ่งโรจน์และพรรคพวกกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ไม่รู้ พวกเขารู้แต่เพียงว่า ข้าวหอมมะลิจากนาของตนนั้นจะถูกส่งไปขายชาวยุโรป ซึ่งส่งใบสั่งซื้อมาไม่ขาดสาย ทั้งยังให้ราคาดีกว่าข้าวที่ปลูกแบบใช้สารเคมีอีกด้วย- -คุ้มค่าเหนื่อยที่เฝ้าลงแรงปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปลูกถั่ว ปลูกต้นโสนหลังเกี่ยวข้าวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทั้งยังต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกันชนเพื่อป้องการสารเคมีจากแปลงนาของเพื่อนบ้าน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) มาตลอดหลายปี ตำนานเกษตรอินทรีย์ของ “กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติตำบลทมอ” ที่หมู่บ้านโดนเลงใต้ ตำบลทมอ...

Read More