พฤศจิกายน 2012

โครงการส่งเสริมการทำนา เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

07 พ.ย. 2012 เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน การผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมี

"ข้าว" การผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย โดยพื้นที่ตั้ง และรอบ ๆ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเกษตร คือ ปลูกข้าวประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และมีการใช้สารเคมีในจำนวนที่มาก ดังนั้นศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช่สารเคมี จำนวน ๒ ไร่ เพื่อเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป โครงการเริ่มเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ [code] ที่มา...

Read More
การปลูกข้าวในน้ำแบบเกษตรอินทรีย์

07 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวในน้ำแบบเกษตรอินทรีย์

คุณสุพรรณ เมธสาร เกษตรกร แห่งบ้าน สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตรหลายด้าน มีการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ณ ปัจจุบัน ยังเป็นวิทยากร อบรมแก่ผู้ ที่สนใจเรื่องการปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ รวมถึงตลาดจำหน่าย ทำให้คุณ สุพรรณ เป็นที่เชื่อถือของเหล่าเกษตรกรอีกหลายนอกจากนั้นแล้ว คุณ สุพรรณ ยังไม่หยุดนิ่งเพียงเท่านี้ ด้วยความที่เป็นเกษตรกรนัก คิด เมื่อ 2 ปีก่อนที่ผ่านมาคุณสุพรรณมีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกบน น้ำ เนื่องจากเห็นว่า ในแม่น้ำลำครองมักจะมีผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาในแม่น้ำ นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแม่น้ำมีธาตุอาหาร แพลง ตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นอาหารของพืช และเมื่อไม่นานมานี้คุณสุพรรณ จึงทดลองปลูกข้าวบนน้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว การปลูกข้าววิธีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนา และอยู่ใกล้แม่น้ำ...

Read More
ข้าวอินทรีย์ แบบปลูกเรียงต้นเดี่ยว

07 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวต้นเดียว เทคนิคจากมาดากัสการ์ ศรีลังกา กัมพูชา (SRI) แบบเกษตรอินทรีย์

เป็นวิธีการจากมาดากัสการ์ ศรีลังกา กัมพูชา สู่การทดลองครั้งสำคัญบนผืนนาไทย การปักเดี่ยว ซึ่งประหยัดเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้ต้นข้าวแสดงศักยภาพเต็มที่ใน การแตกกอและออกรวง หลังจากกระเด็นกระดอนอยู่บนถนนลูกรังที่ตัดผ่านทุ่งนาผืนกว้างมาได้ครึ่งชั่วโมง รถกระบะสีน้ำเงินของโครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกร (คสป.) ก็มาจอดอยู่ตรงหน้าบ้านไม้หลังใหม่ของรุ่งโรจน์ ขจัดโรคา ซึ่งกำลังง่วนอยู่กับพิธีขึ้นบ้านใหม่และเตรียมอาหารเลี้ยงญาติมิตรที่มาร่วมงาน พวกชาวบ้านดูไม่แปลกใจกับการมาเยือนของคนแปลกหน้า บางคนคงเดาออกแล้วด้วยซ้ำว่าเราดั้นด้นมาถึงตำบลทมอของพวกเขาเพื่อตามหา ‘ข้าวอินทรีย์’ ที่ขายดีหนักหนา และเป็นสินค้าส่งออกไปถึงทวีปยุโรป “ยุโรป” อยู่ห่างจากตำบลทมอกี่หมื่นไมล์ชาวนาอย่างรุ่งโรจน์และพรรคพวกกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ไม่รู้ พวกเขารู้แต่เพียงว่า ข้าวหอมมะลิจากนาของตนนั้นจะถูกส่งไปขายชาวยุโรป ซึ่งส่งใบสั่งซื้อมาไม่ขาดสาย ทั้งยังให้ราคาดีกว่าข้าวที่ปลูกแบบใช้สารเคมีอีกด้วย- -คุ้มค่าเหนื่อยที่เฝ้าลงแรงปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปลูกถั่ว ปลูกต้นโสนหลังเกี่ยวข้าวเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทั้งยังต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกันชนเพื่อป้องการสารเคมีจากแปลงนาของเพื่อนบ้าน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) มาตลอดหลายปี ตำนานเกษตรอินทรีย์ของ “กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติตำบลทมอ” ที่หมู่บ้านโดนเลงใต้ ตำบลทมอ...

Read More
การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในข้าว

07 พ.ย. 2012 สาเหตุที่ชาวนาเลิกใช้สารเคมีไม่ได้คืออะไร?

ผมเป็นคนเมือง แต่เป็นหลานชาวนา ตายายอยู่ชนบทจนสิ้นอายุขัย ปัจจุบันผมตัดสินใจใช้ช่วงปลายชีวิต กลับไปสู่ผืนดินที่พ่อของยายยกเป็นมรดกตกทอดมาให้แม่จนถึงผมและจะส่งต่อไปสู่ลูกของผมต่อไป ผมใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ผมผูกพันและไม่เคยลืมความสุขในหมู่วงศาคณาญาติและท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง ผมรักบ้านนอก รักความสงบ ผมจึงกลับสู่บ้านตายาย พร้อมแนวคิดการทำการเกษตรอินทรีย์ เมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทดลองทำนาโยนกล้าแบบเกษตรอินทรีย์ บนผืนดินที่ร้างจากการทำนามาเกินกว่าสามปี เพราะผู้เช่าขอเช่าเฉพาะที่นาลุ่ม นาดอน 5 ไร่จึงให้เช่าเลี้ยงวัวอยู่หลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจึงพยายามปรับปรุงที่ดอน 5 ไร่ให้สามารถทำนาแบบโยนกล้าให้ได้ ปัจจุบันที่ดอนดังกล่าวเริ่มจะเก็บน้ำอยู่บ้างแล้วทำให้แนวทางเกษตรอินทรีย์เข้าใกล้คำว่า "การทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน"แล้ว แต่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมา ผมพยายามค้นหาคำตอบว่า ทำไมชาวนาส่วนใหญ่จึงใช้สารเคมีทั้งๆที่รู้ว่าเกษตรเคมีมีค่าใช้จ่ายสูง ผมจึงลองทำนาแบบเคมีดูบ้าง ประเภทเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม บนที่นาที่ขอคืนจากผู้เช่าจำนวน 12 ไร่ และก็ทำตามกระบวนการการทำนาแบบเกษตรเคมีเต็มรูปแบบและขอคำแนะนำจากพี่ป้าน้าอาตลอดจนผองเพื่อนที่ทำนาอยู่ใกล้ชิดติดกันขอคำแนะนำแบบชนิดที่ว่าผมไม่เคยทำนาแบบเขามาก่อนเลย ทุกคนยินดีแนะนำด้วยความจริงใจด้วยหัวใจของคนที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท(rurban) หนึ่งฤดูกาล ที่ทำนาแบบเกษตรเคมีผมพบว่าที่ชาวนายินดีทำนาโดยใช้สารเคมีทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น เพราะว่า 1.เกษตรอินทรีย์ใช้กับนาผืนใหญ่มากไม่ได้ เพราะสภาพนาข้าวที่เก็บน้ำไม่อยู่ทำให้วัชพืชโตจนทำให้ผลผลิตเสียหาย...

Read More
ภัยแล้ง นาข้าว

06 พ.ย. 2012 ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ทั้ง 3 คน เข้ากระทรวง ประกาศพร้อมทำงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ ใช้ฤกษ์เข้ากระทรวงพร้อมกันในเวลา 08.00 น. โดยได้สักการะศาลพระพรหมท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เบื้องต้นได้แบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้ว โดยให้นายยุทธพงศ์ดูแลงานทั้งหมดที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของนายณัฐวุฒิ ส่วนนายศิริวัฒน์ให้ดูแลงานกรมประมง ส.ป.ก. และกรมหม่อนไหม ส่วนที่เหลือตนจะเป็นผู้ดูแล แต่จะมีการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น  ส่วนเป้าหมายการทำงาน จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น...

Read More
การบริโภคข้าว

06 พ.ย. 2012 แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชีย

ภาพรวมและแนวโน้มระบบเศรษฐกิจข้าวไทยโดยมีสาระสำคัญ คือ การบริโภค :  แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชียซึ่งหันไปบริโภคอาหารอื่นแทนข้าวและได้รับวัฒนธรรมการ บริโภคจากตะวันตกมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ในทศวรรษที่ผ่านมาอัตราเพิ่มประชากรสูงกว่าอัตราเพิ่มของผลผลิตต่อไร่ ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ในส่วนของประเทศไทย การบริโภคข้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2554 คนในเมืองบริโภคข้าวเพียง 84 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับ 93 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 (ส่วนคนในชนบทบริโภคข้าวจาก 114 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 ลดลงเหลือ 99 กิโลกรัมต่อคนในปี 2554) นอกจากนี้ งานวิจัยของดร.นิพนธ์แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่กินข้าวหอมให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสามประการคือ 1) คุณภาพข้าวที่หุง 2) แหล่งที่มาและ 3) ตราสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภคข้าวขาวเน้น 1) สีเมล็ดขาว...

Read More

06 พ.ย. 2012 ถนนยางพารา สร้างจริงจากน้ำยางพารา ใช้งานได้จริง!

ความผันผวนของราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับมีปัญหาราคายางตกต่ำเกิดขึ้นแทบทุกปี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาทางออกเพื่อช่วยยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น ซึ่งการสร้าง “ถนนยางพารา” โดยใช้ยางมะตอยผสมกับยางพาราราดถนน เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นได้    ทั้งยังช่วยพยุงและผลักดันราคายางให้ขยับตัวสูงขึ้นด้วย  ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงราคายางตกต่ำ ...

Read More