ตุลาคม 2016

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

14 ต.ค. 2016 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ก่อนเข้าสู่เนื้าบทความ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ผู้เขียนความนี้ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชดำรัสไว้นั้น สามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เลยหยิบยกมาเผยแพร่ต่อจากการคัดลอกบทความเพื่อเผยแพร่ให้สืบทอดต่อไปตราบยาวนานแสนนาน..
Read More
king-of-fruits-01

08 ต.ค. 2016 ทุเรียน ผลไม้ที่ได้ชื่อว่า “ราชาแห่งผลไม้” (King of Fruits)

เชื่อว่าใครท่านอยากจะปลูกทุเรียนอยู่ ไม่ว่าจะปลูกรับประทานเองหรือจะปลูกขายก็ตาม หลายท่านไปซื้อทุเรียนตามท้องตลาดมารับประทาน แต่ราคาก็สูงเช่นกันทำให้เป็นข้อหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการปลูกทุเรียนขายนั้นเอง และใครที่จะปลูกไว้ทานก็มาลองอ่านข้อมูลที่เว็บเกษตรอินทรีย์แนะนำไว้ก็ไม่เสียหายนะ
Read More