กำจัดปัญหา วัชพืชในแปลง ข้าวดีด ข้าวนก ข้าวลาย อย่างได้ผล ด้วยด้วยหัวเชื้อจุรินทรีย์ที่มีชีวิตเข้มข้น 1 ลิตร์ใช้ได้ 5 ไร่

No Comments

Post A Comment