กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ อย่างได้ผล 1 ลิตรใช้ได้ 5 – 7 ไร่