ขายที่ดินตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยโป่ง อ. เทิง จ. เชียงราย ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 28282 จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 05 ตารางวา

No Comments

Post A Comment