ขายสวนยางพารากรีดมาแล้วปีกว่าจำนวน 608 ไร่ ขายไร่ละ 120,000 บาท

No Comments

Post A Comment