ขายและรับจองพันธุ์ยางพารา ตอตาเขียวและกิ่งตา ปลูกปี 2555 โดยเจ้าของสวนยางเองไม่ผ่านนายหน้า

No Comments

Post A Comment