ขายไก่ดำยูนาน ไก่ดำมองโกเลีย ไก่ญี่ปุ่น ไก่งวง ไก่เบตง ไก่ต๊อก ไก่ขนทวน ไก่ไข่สาวรุ่น ห่านเทา ไก่บราม่า ไก่เก้าชั่ง ไก่เบตง ติดต่อนายสุธรรม จันทรัตน์ ที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โทร.082 4

No Comments

Post A Comment