คนเรายังป่วยเป็นโรค ยังหายามารักษา แล้วพืชล่ะถ้าเป็นโรคแล้ว มียารักษาหรือเปล่า ถ้ามีแล้วคุณพร้อมที่จะใช้ไหม

No Comments

Post A Comment