จำหน่ายและรับจองต้นกล้ายางพารา สำหรับรอบปลูก 2555 มีใบรับรองพันธุ์ RRIM600 ,RRIT251, 226, BPM24, RRIC 110, PB 235, 255,260

No Comments

Post A Comment