ดูดซึมทันที ทำให้พืชได้รับสารอาหาร เวลาไม่ถึง 20 วินาที

No Comments

Post A Comment