ต้องการซื้อมันสัมปะหลังเส้นจำนวน 100,000ตันและมีตลอด ต้องการด่วนมาก

No Comments

Post A Comment