ต้องการซื้อมันเส้นจำนวนมาก สัญญาระยะยาว 120,000 ตัน หรือมีเท่าไร เอาหมด

No Comments

Post A Comment