ที่บ้านมี่ไก่ไข่อยู่ประมาณ500-700ตัวอายุประมาณ2-3เดือนแล้วทางผู้เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงต่อได้เพราะว่าผู้เลี้ยงป่วยและจะเข้าการผ่าตัดจึงไม่สามารถเลี้ยงต่อได้แล้วก็ไม่มีผู้ดูแลแทนจึงจะขายเป็นกิโลละ 48บาท

No Comments

Post A Comment